VPK - měsíčník

O tom, co děláme, vás pravidelně informujeme. Nemlčíme! 

Více než 10 let Kladeňáky seznamujeme každý měsíc s naší prací na stránkách Kamelotu nebo v samostatných novinách. 

Aktuality můžete najít i na profilech VPK a Milana Volfa na sociálních sítích.