V Dubí máme připravený projekt kompletní proměny Vrapické ulice. Více konkrétních bodů a celý náš program na www.volbaprokladno.cz/program.