Ulice J. Kociána - vizualizace

Ulici Jaroslava Kociána dáváme novou tvář

28.06.2022

V rámci plánovaní projektů okružních křižovatek v Kročehlavech, jsme se rozhodli, že když při jejich výstavbě dojde k zaslepení ulice Jaroslava Kociána, celou ulici zahrneme do plánovaných prací a zrevitalizujeme ji. Kompletní obnova v sobě zahrnuje opravu povrchů silnice a chodníků, úpravu autobusových zastávek, veřejného osvětlení a navazující zeleně.

V souvislosti napojení této ulice na novou okružní křižovatku dojde i k úpravě dopravního uspořádání jízdních pruhů, což nám umožní navýšení parkovacích míst a vytvoření bezpečnější cyklostezky.

Myslíme, že celý projekt je opravdu velice hezký a všem dotčeným Kladeňákům se bude revitalizace líbit.