Rozhovor Milana Volfa v Kladenském deníku

Rozhovor Milana Volfa v Kladenském deníku

25.09.2018

Milan Volf, lídr Volby pro Kladno, odpovídal na otázky v on-line rozhovoru Kladenského deníku. Otevřené odpovědi si můžete přečíst na stránkách Kladenského deníku. 

Celý text rozhovoru: 

 

DOTAZ: Dobrý den.. Velice mne pobavilo, jak na dotazy občanů, kdy konečně bude opravena ta a ta silnice radnice odpovídala, že se nejedná o silnice města ale kraje, že s tím bohužel nejde nic dělat. Najednou, když kraj začal silnice opravovat, se všude začaly objevovat cedule "Opravili jsme pro Vás" atd. Nejedná se podle Vás tak trošku o chlubení cizím peřím a nekalou volební kampaň? V rozhovoru v pořadu "Rozstřel" na iDnesu jste se mýlil, když jste redaktorovi odkýval, že reklamní slogan "Kladno, Paříž, Milán" použila Oáza. Nebylo tomu tak, jednalo se o reklamu, kterou použil OC Centrál. Působil jste na mne dojmem, že s OC Oáza nejste spokojený (upřímně se Vám nedivím). Ale proč tedy hned vedle, doslova pár set metrů, prosazujete další stavbu obchodního centra? Pokud chce Globus na Kladno, tak proč ho nenastěhovat do Oázy? Je jasné, že lokalita Růžového pole určitě bude v budoucnu zastavěna, ale potřebuje tato lokalita vážně další obchodní dům? A co v Rozdělově, proč se zamítlo vystavění dalšího Lídlu? V této lokalitě není žádný větší obchod. Proč vše centralizovat jen na jednu ulici? Jeden z Vašich sloganů je "Dali jsme městu koule". Snad máte "koule" na to, odpovědět na mé otázky. Přeji Vám jen to nejlepší v osobním životě.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotazy. Začnu tím nejdůležitějším, tedy dotazem na Globus. Především já ani mí kolegové neprosazujeme stavbu Globusu. Pozemky na Růžovém poli jsou v soukromém vlastnictví, nepatří městu Kladnu. Je ale potřeba se vrátit do roku 2008, kdy bývalé vedení města (ODS) změnilo bez vědomí majitelů území na sportoviště, konkrétně se záměrem výstavby zimního stadionu. Touto změnou se stalo do té doby nezastavitelné Růžové pole zastavitelným územím. Nebudu se rozepisovat o megalomanském projektu zimního stadionu, který měl vzniknout bez vědomí a tedy bez souhlasu majitelů (což je nezbytná podmínka) pozemků a který by znamenal vybetonování prakticky celé plochy Růžového pole. Majitelé své pozemky nikdy neprodali a stavba nebyla nikdy realizována. Naprosto utopistickou představou je, že by na tomto místě vzniklo sportoviště. Zájem majitelů je tyto pozemky prodat a mít z nich co největší finanční přínos. Proto majitelé vstoupili do jednání s Globusem a záměr na jeho výstavbu následně městu přišel jako žádost o změnu územního plánu. Je ovšem nutné připomenout, že celé Růžové pole má 20 hektarů, obchodní dům na něm bude ze 30 procent. Bylo zřejmé, že záměr vybudovat podobný projekt by se vracel, proto jsme se rozhodli řešit území Růžové pole jako celek, koncepčně. Domluvili jsme se s majiteli na podobě celého Růžového pole. Výsledkem je, že město souhlasí se změnou územního plánu za podmínky, že na 1/3 území budou rekreační a sportovní plochy včetně ochranného pásma lesa, další 1/3 bude pro obytnou zástavbu (již je zadána změna územního plán) a zbývající část pro samotný Globus. Vyjednaná koncepce znamená, že na 50 procentech území bude zeleň. Investor vybuduje na vlastní náklady parkovou úpravu včetně vodoteče. Jen tato část projektu je v hodnotě 12-15 milionů korun. Nechybí cyklostezky, lávky, stromy, lavičky a napojení směrem k Velkému Přítočnu. Investor městu předá území o velikosti 5 hektarů v hodnotě cca 30 milionů korun. Dále musí vybudovat veškerou infrastrukturu, kterou rovněž musí předat městu do jeho majetku, tedy mimo jiné kruhové objezdy, komunikace a vyřešit zasakování vody a její svod do vodoteče, která v této lokalitě bude novým vodním prvkem. Jsme pragmatici, je jasné, že jedině komplexní řešení celého území umožní koncepční rozvoj Růžového pole, jinak by hrozilo jeho rozdělení pro řadu komerčních investic, kterým tímto zcela zamezíme. Je třeba připomenout, že pokud by stavba Globusu nesplnila zákonné požadavky, včetně dopadu na životní prostředí, nebo by investoři nesplnili závazky vůči městu, okamžitě celý projekt končí. Z mé odpovědi je jasné, že otázkou je, zda řešit celé Růžové pole, nikoliv zda Globus ano či ne. Navíc ještě jednou připomínám, že tyto pozemky nepatří městu. K další vaší otázce - proti Lidlu v Rozdělově jsme se skutečně vymezili. Byl by mezi rodinnými domky, kam by se stavba sotva vešla, navíc s výjezdem do již dnes přetížené Smečenské ulice. Území je třeba řešit jako kombinaci zeleně, menších obchodů a rodinné zástavby. Lidl je v tomto směru a v této lokalitě “lichým” projektem. K poslední otázce, na místech, kde je označení “Opravili jsme pro vás”, se jedná o investice města. Pokud se opravuje jakákoliv komunikace, je na to vždy hodně dotazů, proto takovéto označení. Rozhodně se nejedná o chlubení se cizím peřím, na žádnou krajskou komunikaci jsme tyto cedule nepoužili. Pro připomenutí, nyní se na Kladně opravuje pouze jedna krajská komunikace - ulice Doberská. 

DOTAZ: Dobrý den pane Volfe, jak hodnotíte spolupráci s vašimi koaličními partnery? Je něco, co vás překvapilo? Ať už mile nebo nemile? Především ANO velmi obměnilo kandidáty, jak se na změnu díváte? Děkuji. 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, koalice si za poměrně krátkou dobu “sesedla” a je v ní dobrá spolupráce. Jediný problém nastal v ANO, kdy po úmrtí tehdejší náměstkyně L. Švábové na její místo usedla Petra Melčová. Pro ní totiž městská rada znamená více kariérní záležitost, nikoliv cestu k tomu, jak Kladnu pomoci a pracovat pro něj. Důkazem toho je její naprosto tristní neúčast na jednáních městské rady a zastupitelstva. Je historicky největším absenterem od roku 89, jen letos její neúčast dosahuje hranice 50 procent. Je smutné, že je přitom na kandidátce na třetím místě. Pokud se ptáte na úroveň kandidátů, otázka pro mě není úplně příjemná. Myslím si, že, pokud se podívám optikou práce a přínosu pro město, je to změna k horšímu. Postrádám takové osobnosti jako Marcela Malcová či Stanislav Ježek. 

DOTAZ: Dobrý den pane primátore. V první řadě bych Vám chtěla poděkovat za záchranu medvídků Marty a Míši. Chodíme do medvědária alespoň jednou měsíčně už mnoho let. Než začnu s dotazy na volební program, mám dotaz ještě mimo politiku no snad to nevadí. Nebylo by někdy možné se například podívat na medvídky přes zimní spánek? Dcera by byla nadšená. Děkuji!!! Pokorná

ODPOVĚĎ: Dobrý den, od záchrany medvědů už uplynula docela dlouhá doba. Jsem rád, že se na Kladně medvědice zabydlely, několikrát týdne je chodím “rozmazlovat” medem. Míša se dokonce chodí i pomazlit, ale je to pořád medvěd, navíc se dlouho a dobře známe, proto bych rozhodně nedoporučoval, aby se k nim někdo podobně přibližoval. Při akcích v zámecké zahradě nebo po osobní domluvě je možné se se mnou na medvědice jít podívat přímo do medvědária a do jeho zázemí.  

DOTAZ: A teď mám dotazy k tématu, protože jsem se aktivně účastnila i rozhovoru s panem Jiránkem a chtěla bych vědět i váš názor na věci, které komentoval! Pan Jiránek tvrdí že "šance na případné dojednání podmínek realizací oprav komunikací města Kladna v majetku Středočeského krajského úřadu" je veliká a že to znamená jezdit a jednat a né překvapovat druhou stranu požadavky na poslední chvíli. Nemohla jsem již na toto odpovědět ale přijde mi to jako hrozný alibismus. Jsem na vozíčku a pohyb po Kladně je zde složitý a na to jsem upozorňovala minulé vedení (Nejen já!!!!) a často mi nebylo ani zodpovězeno, nic. Jak to je tedy s krajskými komunikacemi a jejich opravou a jak jde zjistit kolik se toho udělalo za pana Jiránka v postu primátora??? Pokorná

ODPOVĚĎ: Dobrý den, nechci pár dnů před volbami hodnotit práci Dana Jiránka a ani nebudu. Faktem je, že když jsme město převzali, stav komunikací byl, a na mnoha místech stále je, tristní. Krajský úřad prakticky Kladno nezajímalo, postupně se nám podařilo najít způsob, jak s ním komunikovat. Výsledkem je podepsaná smlouva na opravu nejhorší komunikace ve městě - ulice M. Horákové. Nyní kraj opravuje Doberskou ulici. S radním pro oblast dopravy Fr. Petrtýlem mám v současnosti bezproblémovou komunikaci. 

DOTAZ: Dobrý den, vyjadřujete se kriticky vůči ANO, přitom byli vašimi partnery v koalici. Znamená to, že v ní snad nepracovali? 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ti, co kandidovali jako nezávislí za ANO, pracovali. Členové ANO byli dva, Petr Šváb pracoval velmi aktivně. ANO se ho ovšem, stejně jako nezávislých kandidátů, zbavilo. Nechalo si naopak Petru Melčovou, která v koalici nepracuje, spíše jí podrývá. Stylem je její “práce” je politikaření a hledání osobní zájmu. 

DOTAZ: Jak hodnotíte své aktuální politické soupeře a jejich program? 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, u některých “soupeřů” je vůbec těžké najít program. U jiných, a to je novinkou v letošní kampani, se stalo standardem kopírování, plagiátorství. Zejména Lukáš Hanes a jeho kolegové z ODS se neštítí přebírat doslova celé pasáže z našeho volebního programu, například na bilboardech se neštítí používat námi dlouhodobě používané Pro. Více se k této otázce nebudu rozepisovat, z mého pohledu by to byla škoda slov. 

DOTAZ: Dobrý den, pane Volfe, opravdu chcete zastavět Růžové pole? Proč chcete prodat pozemky pro hypermarket? 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, na Růžové pole jsem již podrobně odpověděl výše. Pouze připomenu, že pozemky na tomto území nejsou v majetku města, tudíž je ani město za účelem Globusu nemohlo prodávat. 

DOTAZ: Tento dotaz jsem Vám psala i do rozstřelu na idnes ale bohužel nebyl zveřejněn. Děkuji za to, že se stavíte za výstavbu Globusu. Jsem na vozíčku a když mi jeden mladík řekl, že proč si nedojedu do Prahy když tak moc chci nakupovat v Globusu, tak jsem se málem rozbrečela. A to bylo prosím osobně a viděl, že jsem na vozíčku. Mohu nějak podpořit výstavbu nebo vyjádřit svůj názor veřejně?? Nejsem sama, kdo ho tu chce! Děkuji Pokorná

ODPOVĚĎ: Dobrý den, plán na výstavbu Globusu vyvolává emoce, stal se tématem v politickém boji. Odkáži vás na své předešlé odpovědi v tomto rozhovoru. Nicméně podstata není o otázce, zda Globus ano či ne, ale o řešení celého území, jeho rozvoje, vybudování zelených ploch a obytné zóny. 

DOTAZ: Dobrý den pane Volfe, tak snad nás tentokrát Kladenský deník nevypeče a opravdu vše bude fungovat. V předchozím rozhovoru s panem Jiránkem se nechal bývalý primátor slyšet, že po jeho nástupu se žádné "personální čistky" konat nebudou a ani se žádné nekonaly. Naopak, tvrdí docela veřejně, že při vašem nástupu na radnici lidé dostali "jen minuty na vyklizení pracoviště". No jako někdo, kdo měl známou, se kterou bylo zameteno hned, jak se na radnici dostal před přibližně 12 lety pan Jiránek, tak mi tohle vyjádření přijde při nejlepším vtipné a při nejhorším na žalobu. Mohl byste se k tomuto tématu vyjádřit za sebe a třeba i čtenářům říct, jak se věci mají doopravdy? Tento dotaz si opravdu neodpustím... Děkuji, KV

ODPOVĚĎ: Dobrý den, rozhodně nejsem příznivcem rychlých a radikálních řešení. Navíc slovo “čistka” už samo o sobě na mě působí divně. Jinými slovy, pokud někdo nedělá svou práci dobře, neměl by na svém místě být, ale to platí obecně a myslím, že všude. Často se toho, zejména před volbami, hodně řekne, ke skutečnosti to ovšem má daleko. 

DOTAZ: Ještě jednou přeji dobrý den pane Volfe, chtěl bych Vám za obyvatele nejen Holandské poděkovat za Váš přístup a vyřešení naší situace ohledně soužití s "nepřizpůsobivými". Jen se bojím, zda Váš souboj s majiteli ubytoven a dávkobery nepřišlápne přívod žluťásků mnohým, kteří se poté budou snažit Vám to vrátit i s úroky. Co si o této problematice/tématu myslíte? Jak může pomoci obyčejný Kladeňák, který není politicky aktivní?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, Holandská ulice je velký problém. Je to příklad toho, co se děje, pokud někdo pronajímá byt nepřizpůsobivým. Tím, že jsme vyhlásili celé Kladno jako “bezdoplatkovou zónu”, jsme dalšímu stěhování nepřizpůsobivých do Kladna a pronajímání bytů těmto osobám, zabránili. Současně dělám maximum toho, co je v mé kompetenci, jsem v tomto směru ve sporu s ombudsmankou, agenturou pro sociální začleňování apod. Můžu ale slíbit, že neustoupím a budu postupovat stejně, byť jsou moje možnosti omezené.  

DOTAZ: Dobrý den, nyní k dotazům, které mě trápí jakožto Kladeňačku a to dlouholetou. Ptala jsem se pana Jiránka, proč mají na svém programu modernizaci autobusového terminálu, když to dle vyjádření v kamelotu již děláte vy a bylo mi odpovězeno (A tato odpověd se dá stále najít v rozhovoru s panem Jiránekm), že sice máte hezké vizualizace, ale nic nezařídíte a tedy pochopila jsem to tak, že o tom, že by se cokoliv dělo ohledně autobusového terminálu neříkáte pravdu. Jak to tedy je???! Pokorná

ODPOVĚĎ: Dobrý den, na podobu autobusového nádraží byla vypsána architektonická soutěž. Vítězný návrh byl následně zprojektován a přiveden k územnímu rozhodnutí, nyní je zažádáno o stavební povolení. Výstavba nového autobusového terminálu a kompletní rekonstrukce pěší zóny začne v příštím roce. Autobusový terminál je nedílnou součástí pěší zóny. Pokud někdo říká, že autobusové nádraží by mělo být na jednom místě s vlakovým nádražím, je to fatální nesmysl. Všechny linky bychom totiž museli svést do Americké ulice, což by byla radikální změna dopravy, odsouzení Americké ulice a současně i pěší zóny, která těží z pohybu lidí na autobusové nádraží. Navíc stávající autobusový dopravce nechce mít autobusový terminál na jiném místě než v současnosti. Pro doplnění, u vlakového nádraží vznikne už v příštím roce dopravní miniterminál s kapacitou více než 200 parkovacích míst pro osobní automobily. 

DOTAZ: Krásné odpoledne pane Volfe. Asi si mne už nepamatujete ale potkali jsme se letní párty v zahradě a prohodili pár slov, Jsem ráda, že bojujete proti těm, kteří si jen chodí pro dávky. Od mateřské je vídám na ÚP často a je mi z toho smutno. Počítáte v našem vnitrobloku v Italské ulici s dalším využití nyní docela prázdného prostoru? Držím vám palce, jste velice sympatický člověk :-) Zuzana P. 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, V Italské ulici intenzivně komunikujeme s tamními obyvateli. Jejich představa využití vnitrobloku je totiž rozdílná, jsme ale připraveni doplnit stávající workoutové hřiště o další relaxační a volnočasové prvky zejména pro děti, ovšem tak, aby obyvatelé nebyli rušeni zejména ve večerních hodinách. Možná odpověď zní jako politická klička, taková je realita. 

DOTAZ: Prosím reaguji na článek od ODS, kde vám vyčítají, že jste nepořídli na Kladno Rekola nebo Ofo kola. Má otázka ale zní proč zde tedy nemáme OFO kola? Rekola byly růžové peklo, to jsem naopak jen rád, že tu nejsou. Medvěd

ODPOVĚĎ: Dobrý den, město oslovilo všechny provozovatele sdílených kol a hledalo nejlepší řešení pro Kladno. Navíc někteří poskytovatelé, včetně OFO kol zcela odešli z trhu. To je důvod, proč na Kladně OFO kola nejsou. 

DOTAZ: Dobrý den, jaké si dáváte šance na úspěch v nadcházejících komunálních volbách? Myslíte si, že je za vámi takový kus práce, aby vám to lidé znovu "hodili"?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, opět kandidujeme. Rozhodující je ale pro nás práce pro Kladno a její výsledky. Hodnocení už je na voličích… 

DOTAZ: Dobrý den, smajlíci sice pro Středočeský kraj zabrali, kam máme ale umístit smajlíka my, občané Kladna? Silnice, a to musíte uznat, jsou v tristním stavu? Proč? 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, silnice v majetku města jsou dlouhodobě zanedbané. Museli jsme ale nejprve vysoutěžit tzv. rámcovou smlouvu na opravu komunikací, což se kvůli zákonným pravidlům podařilo za více než dva roky. Nyní jsme ale už schopni udržet tempo oprav silnic a chodníků. Jsme připraveni v dalších 4 letech nainvestovat do komunikací miliardu korun.  

DOTAZ: Dobrý den "Budeme pokračovat v projektu světových oper z Metropolitní opery." máte v programu a musím říct že za tohle děkuji. Divadlo je krásné a některé vystoupení a hry jsou hned vyprodané ale na opery se většinou dostanu a vyjdou mi vždy vstříc i s vozíčkem. Neplánujete i jiné záznamy vystoupení v obdobné časy?? Pokorná

ODPOVĚĎ: Dobrý den, na to, že jsme místo divadla před čtyřmi lety přebírali doslova díru do země, mi nyní dělá velkou radost. Samozřejmě budeme rozvíjet nejen práci domácího souboru, který je základem a současně zárukou kvality. Budeme pokračovat i v úspěšných hostujících představeních a projektech, jako jsou záznamy z Metropolitní opery. 

DOTAZ: Dobrý den, pane Volf hlavně vše dělejte pro to aby se na radnici nedostal soudruh Jiránek člen strany co tolik zla napáchala na Kladně. Ta boleslavská naplavenina sem zatáhla tisíce kusů ze severu a celé město je tímto poznamenáno, mám na mysli tu verbež... likvidace sportu to bylo jeho, na co sáhnul to po něm potopa... zlatí komunisti proti tomu darebákovi. Děkuji Vám za podporu volejbalu aspoň něco tu je když fotbal a hokej je v bídném stavu. Držím palce ve volbách a nedopusťte od soudruha Jiránka aby vládnul Kladnu...

ODPOVĚĎ: Dobrý den, vaši otázku nechám bez komentáře...

DOTAZ: Dobrý den, rád bych se zeptal na aktuální stav převodu fotbalového stadionu SK Kladno do majetku města. Vím, že byly po dlouhém jednání dohodnuty podmínky a cena, vše bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města Kladna a následně valnou hromadou SK Kladno. Rád bych se zeptal, co ještě zbývá dotáhnout a v jakém časovém horizontu to lze očekávat. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ze strany města je vše vyřešeno. Aktuálně čekáme na podpis smlouvy ze strany SK Kladno. Nemyslím si, že by výsledek byl jiný, než že stadion přejde do majetku města. 

DOTAZ: Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, kde je pravda, když vy tvrdíte, že kriminalita na Kladně klesá, i díky tomu, že sem nechodí další nepřizpůsobiví a pan Hanes tvrdí, že kriminalita naopak roste a jak je Kladno nebezpečný město? A pan Jiránek slibuje, že navýší počty měšťáků, ale neřekl, jak toho chce docílit. V otázkách řekl, že má město mHD a byty, ale to snad už nabízíte, ne? Díky KD  

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je pravda, že MP chybí dlouhodobě 20 strážníků. Snažíme se vytvářet podmínky tak, aby noví přicházeli, ale při současném stavu trhu práce je to složité. Komentovat vyjádření p. Hanese je pod mé rozlišovací schopnosti. Faktem je, že index kriminality ministerstva vnitra na Kladně je v současnosti 16, ještě v lednu to přitom bylo 29. Je to jeden z výsledků nastavení bezdoplatkové zóny a přísných pravidel pro nepřizpůsobivé. 

DOTAZ: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda budou elektrokola na Kladně fungovat i příští rok, nebo jsou tu také jen na zkoušku? Pokud jsou jen na zkoušku, tak se za ně moc přimlouvám, je to podle mého super nápad. Díky... S pozdravem Jiří Homolka

ODPOVĚĎ: Dobrý den, sdílená elektrokola jsou už plně součástí města a dopravy v něm. Počet výpůjček je v řádu stovek denně. Proto systém bude na Kladně nejen pokračovat, ale rádi bychom ho ještě rozšířili. 

DOTAZ: Dobrý den pane primátore, mám na Vás dotaz ohledně stavu silnic na Kladně. Chápu že silnice, které patří kraji nemůže město opravovat svévolně a ze svého, ale proč není možné zatlačit na ANO jako vašeho koaličního partnera, aby na kraji opravu těchto silnic zaurgoval? Funguje ANO jako koaliční partner, nebo se jen veze? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, obávám se, pokud bych se zeptal prvních deseti kandidátů ANO, nebudou vědět, které komunikace patří kraji a které městu. Určitě ale budou vědět, jaké budou zastávat po volbách posty či ředitelská místa. A pokud by náhodou něco nevěděli, mají telefon na Andreje… K otázce krajských komunikací jsem již odpovídal v předchozí části rozhovoru. 

DOTAZ: Dobrý den, Z volebních novin ODS jsem pochopila, že se snaží zabránit zastavění Růžového pole. Sami tam ale, pokud se dobře pamatuji, chtěli před lety stavět betonovou obludu - zimní stadion. Mají podle Vás krátkou paměť, nebo trpí schizofrenií? Děkuji za odpověď :-)

ODPOVĚĎ: Dobrý den, Máte pravdu, díky této snaze ODS je dnes Růžové pole zastavitelným územím. 

DOTAZ: Krásné dopoledne pane primátore, dojde při revitalizaci u poštovního náměstí k úbytku parkovacích míst? Pokud ano, prosím nezvážíte ještě tento krok? Každý týden posílám v rámci mého e-shopu hodně balíků a již teď je velmi těžké u pošty zastavit. Na poště navíc nepotkávám pouze mladé lidi, přes den je tam hodně důchodců, kteří také jezdí auty. Opravdu vás velmi žádám, aby k takové úpravě tohoto prostoru nedošlo. :( Jinak děkuji a budu Vaší stranu ráda volit, vyřiďte mé nejsrdečnější pozdravy paní doktorce Hubkové. Chodíme k ní s naší Andrejkou :)

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je to naopak, na Poštovním náměstí bude dostatek parkovacích míst pro klienty pošty. Režim parkování bude nastaven pro jejich potřeby. Naopak klesne počet míst pro delší stání, pro které bude sloužit parkoviště na autobusovém terminálu. Děkuji, paní doktorku budu pozdravovat. 

DOTAZ: Pane primátore, děkuji! Děkuji, že jako banda pošuků nezastavujete neustále lidi na ulici s předvolebními letáčky, balónky, propiskami, tyčinkami, kolečky!!! atd. Doufám, že si tohle někdo z těch stran přečte: KDYŽ NĚKDO SPĚCHÁ A EVIDENTNĚ SE NA VÁS NEDÍVÁ TAK HO NEZASTAVUJTE NA ULICI A NECPĚTE MU VĚCI DO RUKY S TÍM ZDA ZNÁ VÁŠ PROGRAM PROBOHA ŽIVÝHO!!!! Veděl jste, že pan Jiránek to dotáhl do naprostýho extrému a rozdává KOBLIHY V AUTOBUSE?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je na každém, aby si vyhodnotil aktivity politických stran. Spíše mi přijde úsměvné, že jsou to zrovna koblihy. Do teď jsem si myslel, že na koblihy je expertem jiná strana. Ale pokud ODS kopíruje celé pasáže volebního programu VPK, koblihy jsou vlastně nicotné. 

DOTAZ: Dobrý den, chápu, že jako strana, co zrovna zastupuje radnici nejdete do nějaký agresivní kampaně, jako zoufalá ODS nebo to uskupení všech ostatních stran, ale stejně jsem se těšila na něco jako byl modrý ptát s oranžovou šálou. Dělat si srandu z toho, že na kandidátkách jsou kolikrát celý rodiny, jako děti paní Urzový, Vrchlavských psa letos nahradí manželka, Šulekovi spojují levici a pravici, táto, to dáme, rozdělíme si voliče a pak se pěkně chytneme za ruce, zapomeneme na jiný program a společně to povedeme, že s Kutilem to město povede spíš aktivní manželka... Určitě by se dalo zase vtipně glosovat, pořád je co! Letos jsou ty volební boje tedy jen hnus a zmar. Držím vám i nám palce a koukejte už dodělat ten autobusák, ten je fakt šílenej, 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ve vaší otázce bylo mnohé řečeno. Já se v tomto případě zdržím komentáře. 

DOTAZ: Dobré ráno pane Volfe, slibte mi, že když vám tam ten hlas hodím, tak nepůjdete do koalice se stranou "Kladeňáci". Neziskovky na radnici rozhodně nepatří. Děkuji za boj proti nepřizpůsobivým.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, to vám slíbím a rád! 

DOTAZ: Není vám trapné zneužívat pro svoji předvolební propagaci městské prostředky? Peníze z městského rozpočtu, které mohly jít například na mládežnické sportovní kluby, utrácíte za vizualizace, které město nikde nevyužilo ale vy je používáte ve své kampani. 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v kampani VPK nezneužíváme ani nevyužíváme prostředky města. Nic takového se neděje a dít nebude. 

DOTAZ: Dobrý den pane primátore, v rozstřelu na idnes jsme s kolegyní slyšely, že za sebou máte tým, který vás informuje například i o tom, co se děje na sociálních sítích. Tak snad je opečováváte s něhou a dostatečnou láskou.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, mohu vás ujistit, že pokud by se tak nedělo, velmi rychle by se tým ozval. Musím ale dodat, že si jejich práce vážím. Často musí číst a řešit věci, které jsou možné jen na sociálních sítích, kde i největší slaboch dostává nebývalou sílu. Ubohost a hloupost je zde často povýšena na standard. 

DOTAZ: Pane primátore, zajímalo by mne jak zpětně hodnotíte elektrokola. Jak moc finančně náročné je to pro město, kolik kol bylo poničeno atd.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, provoz sdílených kol hodnotím pozitivně. Denně máme stovky výpůjček, kola se stala součástí města a dopravy v něm. Je pravda, že na začátku jsme řešili vandalismus, na druhou stranu kola jsou pojištěná. Nyní systém dobře funguje a má i svou příjmovou stránku. Jak jsem už uvedl v tomto rozhovoru, elektrokol by na Kladně mělo být více a systém bychom rádi rozšířili. 

DOTAZ: Mám 2 dotazy, jak je možné že jste vstoupili do koalice s KSČM, ikdyž jste tvrdil že s nimi do koalice nevstoupíte a co stojí za odsunutím pana Töröka na nevolitelnou pozici. Děkuji.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, povolební vyjednávání po minulých volbách šlo směrem, který nikdo nepředpokládal. ODS přemlouvala KSČM ke spolupráci, žádala o tichou podporu koalice ODS a ČSSD. Tehdejší lídr sociálních demokratů Vojtěch Volf řekl, že nikdy nepůjde s VPK. Když jsem hovořil s ODS, konkrétně Radkem Větrovcem, prohlásil, že si mám sehnat ještě dva zastupitele, protože p. Jiránek a Bernášek (oba ODS) s VPK do koalice nepůjdou. To ale ale bylo absolutně nereálné a absurdní si přetahovat zastupitele z jiných stran. V tuto chvíli, kdy jsme byli domluveni s ANO, se ozvala KSČM s tím, že nám jako vítězi voleb chtějí dát svou podporu. Uvnitř VPK to vyvolalo velkou diskusi. Chování ODS a ČSSD ale ani nedávalo jinou možnost. Nechtěli jsme alibistickou tichou podporu komunistů, proto jsme jim svěřili sociální oblast. Bylo to jediné možné řešení, abychom nešli do opozice. Po čtyřech letech musím říct, že se město rozhodně nepřevrátilo doleva, všichni jsme nadále pravičáci, koalice fungovala. Šel jsem do projektu, do kterého jsem si myslel, že nikdy nepůjdu. Dopadl lépe, než jsme předpokládali. Musím říct, že co se týče chování zastupitelů, komunisté se chovají mnohonásobně lépe než ODS, a to je realita. Pokud se ptáte na J. Töröka - nebyl rozhodně odsunut. Je naším přítelem, součástí týmu VPK. Má ale velmi náročné zaměstnání a sám požádal o posunutí na kandidátce. Chce nás nadále podpořit, ovšem nemůže kvůli pracovnímu vytížení, které ho načas odvede mimo ČR, být zastupitelem. 

DOTAZ: Váš volební program je dost podrobný, trošku jsem měl problém ho dočíst do konce ,ale zase oceňuji, že jste nezapomněli na žádnou čtvrť. Otázkou ale je, jestli je reálné to všechno stihnout? Co bude případně fakt zásadní, co budete případně řešit? díky

ODPOVĚĎ: Dobrý den, volební program je dlouhodobá vize, směr, kterým se město má a bude rozvíjet. Z minulého programu se podařilo splnit dvě třetiny cílů. Zbývající část samozřejmě přechází do dalšího volebního období, k tomu přicházejí nové cíle a konkrétní projekty. V programu jsme uvedli jen část z nich, jako výběr řešení pro město a jeho jednotlivé čtvrti. Důležité je, že program VPK je o konkrétních řešeních a konkrétních myšlenkách, není souhrnem nic neříkajících, prázdných a nerealizovatelných vět. Jinými slovy, náš program je opravdu pro Kladno a myslíme ho vážně. Vzhledem k tomu, že odpovídáme on-line a překročili jsme již časový limit, musím se s vámi rozloučit. Děkuji, Milan Volf