V okolí Kladna vznikne smíšený les nové generace

25.02.2021

Stejně jako v jiných regionech, také v okolí Kladna bojují Lesy České republiky s rozsáhlou lesní kalamitou. Kalamita ale není jen pohroma. Je také šancí obnovit v krátkém čase krajinu. Letošní rok proto bude ve znamení výsadby. V okolí Kladna Lesy ČR vysadí na šesti hektarech padesát tisíc sazenic různých dřevin. Smíšený les nové generace bude druhově pestrý, různověký, a tedy i odolnější.

„Lesní kalamita vznikla v důsledku sucha a přemnožení kůrovce. Loni jsme museli v bezprostřední blízkosti Kladna vytěžit více než dvacet tisíc metrů krychlových kalamitního dříví. Z tohoto objemu si téměř deset procent vytěžili občané Kladna a okolí takzvanou samovýrobou s tím, že dříví využijí k topení. Letos opět v těžbách kůrovcového dříví a souší, které by časem ohrožovaly bezpečnost návštěvníků lesa, pokračujeme. Na druhou stranu na holině vzniklé v srpnu loňského roku v lokalitě Bažantnice jsme již vysadili tři tisíce doubků,“ popsala situaci Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR.

V současnosti Lesy ČR těží v lokalitě „Dlouhé Boroviny“ a budou pokračovat v komplexu bytových domů v Kročehlavech, v lokalitě Kožová hora, v okolí Vrapic, Dubí a Dříně. Jedná se totiž o způsob, jak lze kalamitu nejen zpomalit, ale především i zastavit. „Veřejnost žádáme o pochopení a shovívavost, těžíme proto, aby brouk na jaře ze stromů opět nevylétl a nenapadl další stovky a tisíce stromů. Jde nám o zachování lesa,“ apelovala Jouklová.

Pokud jde o státní lesy, v místech těžby umísťují Lesy ČR výstražné upozorňující tabule, ty ale bohužel kdosi soustavně ničí a likviduje. Při loňské těžbě kůrovcových stromů v lokalitě Bažantnice zašlo nerespektování opatření při těžbě tak daleko, že návštěvníci lesa dokonce ohrožovali své zdraví. Situaci jsme museli řešit v součinnosti s městskou policii. Věříme, že si lidé rizika, která je čekají v přírodě uvědomují. Pokud někde probíhá těžba, nevstupujte do těchto míst, a i v ostatních lesních porostech se pohybujte s velkou dávku respektu k síle přírody.

„Při zalesňování, úklidu klestu po kůrovcových těžbách i odpadků, které bohužel z lesů v okolí Kladna vyvážíme ve velkém množství, samozřejmě uvítáme pomoc veřejnosti. Chystáme Dny za obnovu lesa, které zahájíme po skončení nouzového stavu a současných bezpečnostních opatření,“ dodala Eva Jouklová s odkazem na internetové stránky Lesů ČR www.lesycr.cz či webové stránce www.klubnoveholesa.cz