Oprav silnic se na Kladně ujal po dlouholetém vyjednávání kraj, městské komunikace ale chátrají

24.02.2020

V lednovém čísle městského zpravodaje jsme se dočetli, že Kladno investovalo v roce 2019 do svých komunikací 150 milionů korun, největší část prý spolkly rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení kolem krajem opravovaného průtahu II/118, tedy kolem silnic například Generála Klapálka nebo Milady Horákové. Přitom v loňském roce jsme se v článcích o opravách silnic pravidelně dočítali, že město má na investice připravených 495 milionů korun. Z velkých plánů, které mimo jiné měly jen dokončit projekty připravené minulým vedením, se město po roce pochlubilo jen šesti drobnými rekonstrukcemi silnic, které navíc prezentuje v lepším světle, než jaká je realita.

Hned z kraje loňského roku jsme si mohli nejen v kladenském zpravodaji přečíst, kam bude avizovaná čtvrtina rozpočtu směřovat.

„Rekonstrukce sídliště Sítná je navržena jako komplexní rekonstrukce ulic Ostravská, Ústecká, částečně Plzeňská a Brněnská včetně úprav zeleně s výsadbou nových stromů a pěších tras v blízkosti těchto ulic. Nově upravíme také parkový prostor mezi ulicemi Ústecká a Plzeňská a umístíme do prostoru i vhodný vodní prvek, s tím, že vybudována budou také nová kolmá parkovací místa ze zatravňovací dlažby. Připravované úpravy v blízkosti Štechovy ulice pak budou zahrnovat zbudování parkovacích ploch v zatravňovací dlažbě severně od ulice, úpravu povrchů, výsadbu zeleně a doplnění prostoru herními prvky zaměřenými na parkur, workout a hřiště pro pétanque. Tato budoucí investice je první etapou celkové úpravy veřejného prostoru v ulicích Štechova a Průchova. V letošním roce se obě tyto velké investice začnou připravovat, s realizací bychom měli začít po prázdninách,“ hlásal tehdy radní pro územní rozvoj Lukáš Hanes. 

Nutno podotknout, že revitalizace obou lokalit byla plánována již za minulého vedení, vysoutěžené rámcové smlouvy na silnice a chodníky navíc městu umožňují začít se stavbami velmi rychle. Ze všech smělých plánů jsme si bohužel nakonec přečetli, že se POVEDL rekonstruovat úsek Sokolské ulice mezi V. Beránka a Palackého, ovšem pouze (vozovka + obrubník), ulici V. Beránka město rekonstruovalo v úseku Žižkova x Husova (vozovka + chodníky). V ulici Za Parkem město rekonstruovalo úsek Josefa Drmoly (samozřejmě Drmly, milé město. Drmola to opravdu nebyl) x Havlíčkovo nám. (vozovka + chodník) a v ulici Štechova došlo nakonec jen k zahájení opravy opěrné zdi, která má být dokončena až v letošním roce.

Spytihněvova ulice po rekonstrukci vozovky. Zřejmě nová forma kladenského streetartu - asfaltový patchwork.

 

Dobře se nám také bude chvíli vyjíždět z Lidlu u autobusového nádraží. Pozastavit se musíme u nepřesné informace, že byla opravena vozovka včetně chodníků ve Spytihněvově ulici v úseku Ke Stadionu x Mánesova. Pravdou je, že byla opravena vozovka pouze v krátkém úseku od Ke Stadionu x MUDr. Jiroutka a na druhém úseku byly vytvořeny jen záplaty. Vytvořeny píšeme proto, že tento úsek Spytihněvovy ulice se před zásahem mohl chlubit jedním z nejlepších povrchů vozovky v Habešovně. Ani chodníky v této části nebylo třeba dávat do gala. Před asi čtyřmi lety je totiž zrenovoval ČEZ při pokládce elektrického vedení pod zem. Opravu si zasloužil jen propadlý kanál, ale i ty se najdou mnohem horší. Mnoho chodníků a silnic v této lokalitě je přímo v havarijním stavu a odpovědí na dotazy, kdy budou rekonstruovány je shodná: „Nejsou v plánu oprav“. Ukázkou diletantství je, že mezi oběma „opravovanými“ úseky zůstaly výmoly bez jakéhokoliv povšimnutí.

Ani s avizovanou investicí do chodníků kolem krajem rekonstruované silnice II/118 to není tak růžové, jak se dočteme v městském zpravodaji. Na sociálních sítích i webu města si lidé stěžují na prodlužující se opravy, mnoho chodníků zůstalo přes zimu rozkopaných, nebezpečných, příkladem jsou mnoho týdnů rozkopané chodníky u přechodů na světelné křižovatce u vědecké knihovny.

Město se obhajuje tím, že „rekonstrukce chodníků je prováděna až následně po dokončení rekonstrukce vozovky. Je tomu tak z důvodu, že souběžné provádění rekonstrukce chodníků s rekonstrukcí vozovky, ale i dalšími souvisejícími stavbami, není technicky a organizačně možné.“ Jak si pak vysvětlit sliby pana Jiránka, který ještě v dubnu loňského roku tvrdil, že „je třeba rozumně dělat nezbytně nutné věci - chodníky v době, kdy budou rozkopané silnice, což se týká třeba Milady Horákové nebo Generála Klapálka.“ No, co na to říct. Napadá nás jedno staré přísloví... až se mu od huby práší.