Kladno má rozpočet, je provizorní a žalostně nízký

13.01.2020

Poprvé po mnoha letech schvalovali kladenští zastupitelé rozpočet na další rok už v prosinci. Až dosud bylo zvykem, že město přijalo, v souladu se zákonem, rozpočtové provizorium, které umožňuje čerpat finanční prostředky na úrovni předešlého roku a současně připravit kvalitní rozpočet na daný rok.

Překotné úsilí rozhodnout o rozpočtu ještě na konci kalendářního roku odůvodnila radniční koalice tím, že velké sportovní oddíly budou již nyní vědět, kolik finančních prostředků dostanou na svou činnost.

Výsledek horkou jehlou ušitého rozpočtu je smutný. Rozpočet klesnul na příjmové i výdajové straně na 1,6 miliard korun, tedy o bezmála čtvrtinu proti předchozím letům. Důvodem je, že v něm nejsou všechny příjmy. Radní totiž podle svých slov nevědí a ani nebyli schopní odhadnout, jaký bude hospodářský výsledek města, a to ani dva týdny před koncem prosince.

“Může se jednat i o 100 milionů korun a výše. Navíc v rozpočtu chybí další položky, nedá se proto říct nic jiného, než je to rozpočet provizorní a odsouzený k tomu, že se o něm bude muset jednat znovu,” řekl bývalý náměstek pro finance Přemysl Mužík (Volba pro Kladno). Jeho slova potvrdilo vedení města, které přiznalo, že 5. února bude zastupitelstvo o rozpočtu jednat znovu.

A co čeká Kladno v příštích dvanácti měsících? Dle schváleného rozpočtu prakticky nic. V rozpočtu není žádná zásadní investiční akce, kromě běžné údržby jsou v něm takové položky, jako je rekonstrukce parkoviště u kulturního domu nebo oprava schodů v Podprůhonu. Na tolik diskutované cyklostezky je vyčleněno 2,5 milionu korun na propojení ulic Sportovců a Doberské, které mělo být hotové již v roce 2019. Další investice jsou v rozpočtu označené jako možné. “Máme zásobárnu projektů, pokud bude možnost, můžeme do ní sáhnout,” řekl náměstek pro finance Jiří Šubrt(ANO). Je pak otázkou, jak při nepřipravenosti projektů vyznívá například položka 11,5 milionu korun na zajištění kyberbezpečnosti města.

Již nyní je zřejmé, že diskuse o rozdělení peněz, které město dostává jako poměrnou část ze státem vybíraných daní, nekončí a bude pokračovat už na počátku letošního února.