Milan Volf odpovídá na dotazy pro kandidáty do Senátu

05.09.2020

Lídr vítěze posledních voleb do kladenského zastupitelstva, exprimátor Milan Volf (Volba pro Kladno) se na poslední chvíli rozhodl přijmout nabídku České pravice a kandidovat za ní do horní komory Parlamentu ČR. Sám upozorňuje, že prioritní je pro něj především komunální politika, ve které úspěšně působí více jak 20 let. V době boje proti tzv. obchodníků s chudobou však poznal, jak neznalý a od reality odtržený senátor může obyvatelům svého obvodu škodit a nabídku kandidovat po dlouhém rozmýšlení přijal. Podívejte se, čemu by se Milan Volf v Senátu rád věnoval, co si myslí o „Zelené Evropě“, vztahu České republiky s velmocemi jako je Čína nebo Rusko a jak vnímá pravomoci Senátu...

Jakému tématu byste se chtěli v Senátu věnovat? Kde v něm má dnes Česká republika mezery a jak byste to chtěli vylepšit?

Témat je samozřejmě mnohem více, ale asi nejzásadnější jsou pro mne plná obnova a udržení suverenity naší země a stejně tak minimalizace zasahování státu do komunální politiky, která musí vycházet z potřeb a přání svých občanů a nikoli z toho, jaké hry zrovna hraje ten který vládní politik. Primární hodnotou je pro mne svoboda a maximální míra bezpečnosti svých spoluobčanů. Spokojeni rozhodně nemůžeme být se stavem naší justice a celá moje dosavadní politická historie mi snad dává plné právo netolerovat její současný stav. Zcela klíčová pak je pro mne podpora podnikání.

Jaký máte názor na „Zelený úděl pro Evropu“? Vnímáte ho jako hrozbu pro ekonomiku České republiky nebo naopak jako příležitost?

I když snaha o udržení přijatelného životního prostředí pro budoucí generace je samozřejmě správně, většina navrhovaných opatření nejenže k němu nesměřuje, ale jde o typický produkt environmentalistů, který spíše řeší zájmy různých většinou nadnárodních korporací a je to taková modernizovaná snaha komunistického poroučení větru a dešti. Dopady na některá odvětví naší ekonomiky mohou být až likvidační a příležitost je to tak leda pro nejrůznější šíbry a vykuky, kterým na životním prostředí nezáleží ani za mák. Většina z navrhovaných opatření je zcela nepřijatelná.

Jaký vztah by měla mít Česká republika se světovými mocnostmi: USA, Čínou a Ruskem?

Samozřejmě co nejvyrovnanější a vyvážený. Nejsme až tak malý stát jak nám je často podsouváno, abychom nemohli mít plně svébytnou a samostatnou zahraniční politiku. Současně ale nejsme zas tak velcí, abychom si hráli na ředitele zeměkoule, což mnohdy v české police vidíme. Z nadnárodních organizací má moji plnou podporu pouze NATO a chci se zasadit, abychom byli schopni plnit všechny své závazky, ale současně jsme povinni ve vlastním zájmu pečlivě hlídat vývoj v USA, které jsou bezesporu vůdčí silou této obranné aliance. Rozhodující jsou a vždy budou naše národní zájmy.

O Senátu se někdy mluví jako o pojistce demokracie. Jak to vnímáte Vy? Považujete jeho dnešní pravomoci za dostatečné, nebo byste je nějak změnili?

Samozřejmě, že to pojistka demokracie je. Bez něj by dnes hrozilo, že bychom mohli být Agrofertistán a hlavní město by někdo třeba chtěl přejmenovat na Andrejov. Určitě nechci měnit Ústavu a pravomoci Senátu jsou dostatečné. Je ale velmi důležité, jak jich senátoři dokáží využívat. Musí se zlepšit spolupráce s poslaneckou sněmovnou zejména v tom, že pokud má Senát zákonodárnou iniciativu pouze jako celek, měl by každý jeho návrh být brán velmi vážně. Také je velmi důležité, aby o práci Senátu byli lépe informováni občané - jen tak se vyhneme opakovaným snahám o jeho likvidaci.

Občanská iniciativa ProEuro a Pulse of Europe, které prosazuje přijetí eura v ČR vyzvala kandidáty, aby jasně vyjádřili své stanovisko k přijetí eura v ČR.

Moje odpověď je jednoznačné NE. Při aktuální situaci nejsem zastáncem přijetí eura.

 

Otázky byly položeny v rámci celorepublikového dotazníku všem kandidátům a jejich odpovědi naleznete na tomto odkazu: https://senatnivolby2020.programydovoleb.cz/