Budoucnost Růžového pole v novinách 5+2

04.10.2018

Týdeník 5+2 v aktuálním vydání přinesl článek o budoucnosti Růžového pole na Kladně. 

Zde je jeho text: 

Dvacet hektarů území na jižním okraji Kladna se změní. Součástí projektu je i hypermarket Globus. 

Navrhované řešení kritizuje opozice, a to včetně smlouvy s investorem. 

KLADNO / Všechny řemeslné výroby, včetně čerstvě bouraného masa, vlastních klobás, cukrářské výroby i restaurace s hotovými jídly plánuje společnost Globus pro nový obchodní dům. Hodlá ho postavit v Kladně v lokalitě Růžové pole v Arménské ulici. Potvrdila to mluvčí společnosti Globus Rita Gabrielová. „Kromě vlastní prodejní plochy má každý Globus ještě zónu, kde se prezentují oděvní, šperkařské nebo kosmetické značky, nemělo by chybět ani kadeřnictví, květinářství, čistírna nebo stánek mobilního operátora. To vše je ale stále jen na papíře, protože výstavba ještě nezačala,“ představila mluvčí plány Globusu pro Kladno s tím, že chybět nebude ani obchod Zdravý svět. „Obvyklou nabídku hotových českých i zahraničních jídel v Restauraci Globus nově doplňuje právě nabídka receptur zdravého životního stylu. S tím vším projekt v Kladně také počítá. Samotná plocha hypermarketu by měla být o něco menší a prodej bude probíhat jen v prvním nadzemním podlaží,“ upozornila Rita Gabrielová. 
Projekt stavby nového obchodního domu v Kladně menší část veřejnosti odmítá s tím, že je pro sedmdesátitisícové město již zbytečný. Pozemky na Růžovém poli, na kterých má Globus stát, ale patří soukromým vlastníkům. Změna do té doby nezastavitelného Růžového pole se začala psát už v roce 2008, kdy bývalé vedení města v čele s ODS změnilo území na zastavitelné s vizí postavit tu zimní stadion. K tomu nakonec nedošlo, cesta pro zastavění lokality je však od té doby volná. 
„Zájem majitelů je tyto pozemky prodat, proto začali jednat s Globusem. Bylo zřejmé, že záměr vybudovat podobný projekt by se vracel, proto jsme se rozhodli řešit území Růžového pole jako celek,“ vysvětluje mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková. „Výsledkem jednání je, že město souhlasí se změnou územního plánu za podmínky, že na třetině území budou rekreační a sportovní plochy včetně ochranného pásma lesa a řešení vodních zdrojů, další třetina bude pro obytnou zástavbu. Celé Růžové pole má 20 hektarů, obchodní dům bude stát jen na třiceti procentech. Celá polovina území tak bude patřit zeleni," informovala. 

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 Růžové pole čeká proměna 

DOKONČENÍ ZE STRANY 1 

Úmluvu o spolupráci města s investorem stavby, firmou Praha West Investment, kterého zastupuje společnost Globus, a developerem, firmou RENT Group, o budoucí podobě Růžového pole definuje takzvaná plánovací smlouva. Právě tu v současném předvolebním období ostře kritizuje politická opozice, podle které je to naprosto absurdní nevyvážená smlouva, protože říká, že město dává neodvolatelný souhlas investorovi na deset let, aby postavil na jakémkoliv pozemku města, co chce. Souhlas se prý tedy netýká jen pozemků na Růžovém poli a v jeho okolí, takže jakýkoliv síťař může kvůli této stavbě jít napříč městskými pozemky, nikoliv podél nich, a není možné se reálně vzdát práva podávat námitky a připomínky, soudí odpůrci na adresu dokumentu, který na posledním zasedání schválilo kladenské zastupitelstvo. Podle opozice není jasné, jak přesně to bude vypadat, u obrázků ke smlouvě je napsáno, že jsou jen orientační. Investor se také zavazuje, že městu převede nějaké pozemky, ale jen možná. Odpůrci soudí, že tato smlouva se dá dát k soudu pro její zjevný rozpor s dobrými mravy a že bude neplatná. Takové obavy však vylučuje po analýze smlouvy advokátní kancelář AK Válek z Prahy 8. Podle něj jde o smlouvu soukromoprávní, nikoliv veřejnoprávní, takže nenahrazuje závazná rozhodnutí, která město, respektive stavební úřad, vydává ke stavbě v řízeních dle zákona. „Vzhledem k tomu jsou práva a povinnosti ze Smlouvy výhodnější více pro město Kladno, a to zejména z toho důvodu, že závazky týkající se vydání stanovisek jsou pouze deklarativní a nikoliv absolutní a nezasahují do výkonu veřejné moci,“ uvádějí mimo jiné ve stanovisku právníci. 
Podle nich není možné dokument vykládat tak, že by investorům umožnila cokoliv uskutečňovat na jiném území ve městě. Je totiž vázaná pouze k rozvoji lokality Růžového pole. „Smlouva jako celek sleduje veřejný zájem na vybudování infrastruktury a pozemkových úprav v okolí obchodního centra a smluvními závazky upřednostňuje administrativní a finanční zatížení Investora a Žadatele nad závazky města Kladna. Smlouva je však oboustranně prospěšná, kdy se smluvní strany zavazují ke spolupráci k dosažení cíle, například ze strany města formou výpůjček pozemků.“ 

Bude i sportoviště, vodní nádrž a kruhový objezd 

Investor slíbil v plánovací smlouvě vykoupit od soukromníků pozemky pro sportovní areál a darovat je městu, dále upravit příjezdovou silnici a vystavět kruhový objezd. Na vlastní náklady se zavázal vybudovat park včetně nové vodní plochy a zvelebení Lidického potoka. Tato část projektu jej bude stát 12 až 15 milionů korun, samotné pozemky jsou v hodnotě cca 30 milionů korun. Nechybí cyklostezky, lávky, lavičky a napojení směrem k Velkému Přítočnu. 
„Na žádost města jsme učinili několik dodatečných změn v projektové dokumentaci tak, aby nebyly narušeny životní podmínky místních obyvatel ani ekologie daného místa,“ ubezpečuje Rita Gabrielová s tím, že Globus chce být zdejším obyvatelům dobrým sousedem. Také proto prý postupně přistoupil na požadavky města, které navýšily původně plánované investice v řádu desítek milionů korun. Podle mluvčí Globusu se Kladeňáci nemusejí obávat, že by své sliby v případě souhlasného územního rozhodnutí porušili. 
„Je třeba připomenout, že pokud by stavba Globusu nesplnila zákonné požadavky včetně dopadu na životní prostředí nebo by investoři nesplnili závazky vůči městu, okamžitě celý projekt končí,“ ubezpečila mluvčí magistrátu. 
Emotivní diskusi kolem plánované stavby považuje společnost Globus za legitimní a přirozenou součást záměru. „Projekt počítá s posílením dopravní infrastruktury tak, aby tu nedocházelo ke kolonám nebo zácpám a aby příjezdová silnice byla schopna pojmout jak provoz spojený se zásobováním hypermarketu, tak s dopravními potřebami obyvatel v místě,“ slibuje Rita Gabrielová. 
I po schválení takzvané plánovací smlouvy je projekt výstavby Globusu na Růžovém poli stále v začátku. Nyní podstupuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EIA, a následně jej čeká řízení k vydání územního rozhodnutí.