Začátkem března začaly opravy silničních výtluků, v dubnu se přidají opravy chodníků

01.04.2021

Letošní zima nebyla k silnicím vůbec přívětivá. Často až extrémní střídání teplot a větší sněhové a dešťové srážky byly pro konstrukce komunikací nepříjemnou kombinací. S nastoupivším jarem a zahájením provozu obaloven již začaly opravy povrchů vozovek, v dubnu se přidají i opravy parkovišť a chodníků. Řidiče čekají na silnicích dopravní omezení. Největší letošní investicí v oblasti dopravy bude rekonstrukce dvou mostů v ulici M. Babušky.


S otevřením obaloven začaly ve městě větší opravy výtluků na vozovkách teplou asfaltovou směsí. V březnu se frézovalo a vyplňovalo například v ulicích Arménská, Americká, J. Kociána, Cyrila Boudy, M. Horákové v úseku od Tesca k Legu nebo Ke Stadionu. „V dubnu zahájíme rekonstrukci chodníku podél rehabilitačního stacionáře v ulicích Finská a Dánská v Kročehlavech, který je v havarijním stavu. Začneme pracovat také na budování parkovacího pruhu u vznikající mateřské školy ve Vrchlického ulici 2357, kde je kromě parkování nutné upravit i přechod pro chodce, a to kvůli změně hlavního vstupu do školky na východní straně areálu,“ říká k plánovaným dubnovým investicím do kladenských komunikací primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město v dubnu opraví také chodník v ulici Pod Hájem ve Švermově, kde zároveň doplní chybějící úse-ky cesty pro pěší, upraví silniční příkop a odvodnění komunikace v místech, kde dochází k podmáčení zdejších rodinných domů. Výraznou letošní investicí v oblasti dopravy bude rekonstrukce dvou mostů v ulici M. Babušky v Dubí. Po mostech vyjíždí z průmyslové zóny těžká doprava. Menší most byl postaven v roce 1962, nedaleký most přes Dřetovický potok o pár let později. Jsou tudíž desítky let vysoce zatížené a ze závěrů mostních prohlídek jasně vyplývá, že technický stav konstrukcí je již velmi špatný, na hranici havarijního stavu.

Plánovány jsou v letoním roce i nové cyklostezky, opravy čekáren, zálivů a nástupních hran městské autobusové dopravy, výstavba nového veřejného osvětlení ve starých Kročehlavech nebo osvícení přechodů a další. Kromě již zmiňovaného se bude v letošním roce realizovat už od roku 2018 připravený projekt na revitalizaci vnitrobloku v Ústecké a Ostravské ulici, lávka u 7. a 8. ZŠ, nebo opěrná zeď ve Štechově ulici.

„Připravujeme i další investiční akce. Začátek jejich realizace se bude odvíjet od toho, kdy u nich skončí proces územního řízení, popřípadě získají stavební povolení. Jde například o parkoviště v lokalitě Na Vyhaslém nebo rekonstrukci ulice Vinařická. I přes mnohá prohlášení, jak se za poslední dva roky na radnici pracovalo, nám nezanechalo bývalé vedení skoro nic, na čem bychom mohli ihned začít pracovat. Dokončovali námi připravené akce jako byly rekonstrukce chodníků podél opravované krajské komunikace II/118, Gen. Klapálka, Milady Horákové, Wolkerovy, Železničářů, parkoviště v Mostecké ulici, revitalizace Štechovky či Obránců Míru apod. Příprava nových projektů vázla. U mnoha nutných kompletních oprav tak musíme nejdříve absolvovat celý legislativní proces,“ informoval o stavu nových projektů kladenský primátor.