Namísto dlažby parková úprava – revitalizujeme Rozdělov

30.06.2022

Revitalizace se dotkne stávajícího vnitrobloku mezi ulicemi Moskevská x Petrohradská x Helsinská. V Rozdělově vznikne namísto velké dlážděné plochy příjemný prostor v parkové úpravě, doplněný novými stromy a zelení.

Zachováme stávající parkování v ulici Helsinská a možnost příjezdu dopravní obsluhy ke stávajícím vchodům obytného bloku. Zároveň zde doplníme chodník ve nezpevněné trase a parkování oddělíme od vnitrobloku zeleným pásem s dalšími stromy.

Park tak bude volně navazovat na úpravy náměstí Jana Masaryka a celou lokalitu tak sjednotíme v příjemné, kultivované prostředí.