Do vylepšení škol a školek investujeme desítky milionů korun

30.06.2022

Doba letních prázdnin s sebou pro nás nese začátek důležitých investic do kladenských základních škol a mateřinek. Po loňské celkové obnově čtvrtého pavilonu s kapacitou 25 dětí, pokračujeme rozsáhlou rekonstrukcí I., II. a hospodářského pavilonu MŠ Pod Kuklíkem ve Švermově. Staré pavilony již byly v neutěšeném technickém i hygienickém stavu, včetně toalet i zázemí pro zaměstnance.

Energeticky i staticky nevyhovující dřevostavby budou zcela demontovány, i s vybouráním základových desek, které nebyly armovány, a nahradí je kvalitní zateplené zděné objekty s novou střechou. Pavilony budou splňovat nároky na energetickou efektivitu. Děti budou mít příjemnější, světlejší prostředí a zároveň těmito změnami ušetříme provozní náklady na vytápění. Zděná přízemí navíc v budoucnu případně umožní zvyšovat kapacitu školky kvalitními dřevěnými nástavbami. Práce jsou tak obsáhlé, že zasáhnou i do chodu školky, a proto velice děkujeme rodičům i dětem za trpělivost.

Z učiliště Montessori vzdělávání
V ZŠ Montessori v Pařížské ulici vybudujeme nové učebny. Místnosti bývalé školní kuchyně, jídelny a také dílen, které dříve využívalo vrapické učiliště, předěláme tak, aby sloužily žákům Montessori. Reagujeme tak nevyhovující kapacitu, která se stává nedostatečnou. Dále zde vznikne sklad pro pomůcky a kancelář pro pedagogické pracovníky.


Rekonstrukce Norské v plném proudu
Od loňského července probíhají práce na zateplování vnějšího pláště šesti pavilonů základní školy v Norské ulici v Kročehlavech, výměna oken a střech a budování řízeného větrání učeben s využitím výměníků tepla. Rekonstrukce areálu probíhá po etapách a kompletně by měla být hotova v prosinci letošního roku.

Cílem této velké investice v oblasti školství je snížit energetickou náročnost budov. Součástí je kromě zateplení plášťů a nových fasád například také zavedení regulace otopných soustav a energetického managementu, který zajistí efektivitu vytápění. Zároveň zlepšíme podmínky pro práci žáků ve třídách. Ve všech prostorách určených k výuce zavedeme systém, který, jednoduše řečeno, odvede ven vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený z venku ohřeje pomocí odpadního vzduchu na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben pouze otevíráním oken.


Zedníci, malíři i elektrikáři
V ZŠ Moskevská během léta zateplíme půdu a vyměníme střešní krytinu. Zastaralé elektroinstalace obnovujeme ve Speciální základní a mateřské škole. Nové uliční fasády se dočkají v ZŠ Amálská a Zd. Petříka. Kombinaci bílé s tmavě a světle šedou barvou jsme zvolili pro novou fasádu základní školy Vašatova, kde zároveň stavební firma provádí sanaci zdiva.

Areál mateřské školy Na Vyhaslém osvětlí nové lampy a rovněž připravujeme stavební úpravy vstupní haly ZŠ Doberská a učebny přírodopisu v 1. patře pro laboratorní práce. Malovat a natírat se bude všude, kde je potřeba, celkem v šesti školkách a školách, ale i například v Naučném středisku ekologické výchovy Čabárna.

V ZŠ Brjanská budou mít školáci po prázdninách rekonstruované šatny na tělesnou výchovu, včetně sociálního zařízení a chodby přiléhající k tělocvičně. Kromě elektroinstalace se v ZŠ Vodárenská připravujeme opravu sociálního zařízení jídelny. Půjde o společné umývárny a oddělené toalety pro chlapce a dívky ve dvou nadzemních podlažích.