Koalice pokračuje v dalším zdražování života na Kladně: Odpady od ledna vyšší o 30 %, náklady města přitom vzrostly jen o 10 %

27.01.2020

S mnohem vyššími poplatky musí od Nového roku počítat všichni kladeňáci. Po zdražení vody, kvůli kterému jsme opět mezi první pětkou měst s nejdražší vodou, a nájmů v městských bytech, si lidé hlouběji sáhnou do kapes i při placení odpadů. Radní zdražení vysvětlují zvýšenými náklady. Náklady na svoz a likvidaci komunálního i separovaného odpadu se od roku 2013, kdy bylo poslední zdražení odpadů, zvýšily o 10,4 %. Nová výše poplatku je ovšem vyšší dokonce o 30 %! 

„Po roce tato koalice ukázala jediné, že jí nezáleží na tom, jak se lidem v našem městě bude žít. Přejmenoval bych jí na koalici neschopnosti a zdražování,“ řekl ke zvyšování dalšího poplatku exprimátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a vysvětlil, proč opozice s takto razantním zdražováním nesouhlasí: „Protože máme zaveden místní poplatek, jedná se vlastně o solidární systém, kdy veškeré náklady na svoz a likvidaci odpadu hradí jen část lidí žijících na Kladně. Už jen proto, že ten systém není dokonalý, není možné požadovat uhrazení veškerých nákladů jen od této části obyvatel. Svoz odpadu je služba, navíc propojená s mnoha dalšími službami, které město musí zajistit, jako je třeba čistota a celkový vzhled města. Město dostává od státu peníze, aby je použilo ve prospěch svých obyvatel. Zavádění tržních mechanismů v komunální sféře je naprosto proti zdravému rozumu. Za absolutní drzost vidím zaúčtování likvidace černých skládek na vrub poplatníkům za odpady. Tato položka do výpočtu nákladů vůbec nepatří!“

Na Kladně se svoz odpadu hradí systémem místního poplatku. To znamená, že poplatek hradí pouze občané ČR, kteří mají na Kladně trvalý pobyt, a to i tehdy, že žijí dlouhodobě jinde a svoz v našem městě nevyužívají. Poplatníkem místního poplatku mají být dále všichni cizinci, kteří se na Kladně zdržují déle, než tři měsíce a majitelé nemovitostí, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Takové poplatníky ale město aktivně nevyhledává, ani jejich počet nezjišťuje např. u cizinecké policie. Lidé, kteří, nemají na Kladně trvalý pobyt, ale žijí zde například v nájmech, zde poplatek nehradí. Ovšem, neměli by být ani účastníky svozu. Skutečnost je samozřejmě zcela opačná. V drtivé většině tvoří evidenci poplatníků jen osoby s trvalým pobytem. Počet poplatníků, podle kterých město vypočítává náklad na jednu osobu, je proto velmi nepřesný a nic neříkající. A zcela nepřehledné jsou i další položky rozpisu, které město uvádí v povinné přílohou č.2 Obecně závazné vyhlášky č. 02/19, o místních poplatcích.

„Bohužel celý rozpis rozúčtování nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu na jednoho poplatníka je naprostým nesmyslem. Radní se nám snaží namluvit, že jen za velkoobjemové vany hradíme ročně více než 45 milionů, tedy na korunu stejně jako za černé popelnice. Nebo že za černé skládky, které do rozpisu vůbec nepatří, hradíme přes 18 milionů ročně, což je opět na korunu stejný náklad jako za svoz tříděného odpadu i nebezpečného odpadu, a to je samozřejmě zjevný nesmysl,“ upozorňuje na zcela zmatečný rozpis Milan Volf.

Jako chybný vidí opozice krok radních i z hlediska motivace ke snižování a vyššímu třídění odpadů.

Opozice dále nesouhlasí s tvrzením, že navýšení zapříčinily zvýšené náklady na provoz podzemních kontejnerů. „S tím nemohu souhlasit, opět je zde vidět, že současnému vedení nezáleží ani na vzhledu našeho města. To budou chtít příště hradit od občanů za blokové čištění? Jeden podzemní kontejner na komunální odpad nahrazuje pět nadzemních, a to je ve veřejném prostoru už znát. Při jejich správném užívání nehrozí, že by odpad létal po okolí, což u přeplněných nadzemních kontejnerů je běžným jevem. Nemůže se v nich ani nikdo přehrabovat a dělat v okolí nepořádek,“ oponuje tvrzení koalice Volf a radním vzkazuje: „Uvědomte si, kdo plní rozpočet statutárního města Kladna. Z čích peněz rozdíl ve svozu a likvidaci odpadů hradíte? Jsou to ti stejní lidé, kterým nyní zvyšujete poplatky.“