Nám. Moucha v 9. tř - předání uč. pomůcek

26.10.2015