V ulici Pařížská v Kročehlavech budujeme nová parkovací místa

24.06.2022

Parkování se stává problémem snad všech českých měst. S nárůstem počtu vozidel v každé rodině považujeme za nutné věnovat více pozornosti těm nejdotčenějším oblastem na Kladně.

V ulici Pařížská (v úseku ulic Vitry x Litevská) proto vybudujeme parkovací pás podél vozovky s přibližně šedesáti parkovacími místy, na který naváže nový chodník a šikmé pěšiny s lavičkami. Tedy v obdobném uspořádání, jako tomu bylo doposud. Dále zde osadíme nové ohrádky pro popelnice a za vhodných klimatických podmínek upravíme trávník a vysadíme zeleň. Termínově počítáme s dokončením prací do poloviny srpna.