Ondřej Rys: Po novém Sítenském mostě bychom mohli jezdit v roce 2025

21.12.2020

Přemostění Sítenského údolí bylo navrženo v roce 1962, o čtyři roky později mohli řidiči i pěší začít nový most využívat. Necelých šedesát let provozu se však na jeho stavu nenávratně podepsalo. Stavební inženýři doporučili místo rekonstrukce stávajícího mostu výstavbu zcela nového. Náklady na demolici a následnou stavbu nového mostu jsou odhadovány na minimálně 200 milionů korun.

Návrh nového mostu si město objednalo u uznávaného českého architekta Josefa Pleskota, který zpracovanou studii předal na podzim letošního roku. Návrh je technicky i architektonicky zajímavý především při pohledu ze Sítenského údolí. Bohužel zadání, na jehož základě Pleskotův tým pracoval, mělo několik zásadních nedostatků.

„Most byl tak trochu ‚vytržen z kontextu‘. Přitom je ale součástí veřejného prostoru a spolu s komunikacemi musí plnit řadu funkcí a musí dopravně i urbanisticky tvořit jeden smysluplný a funkční celek,“ uvedl radní Rys a avizoval, že ještě v letošním roce bude zadán požadavek na novou podkladovou studii, která se bude zabývat dopravním a urbanistickým řešením navazujících ulic C. Boudy a J. Kociána. Dalším problémem je naprostá absence řešení teplovodu, který je na mostě zavěšen a nový most s ním vůbec nepočítá.

„Konstrukčně a esteticky je návrh zdařilý a není důvod ho házet do koše. Věříme, že se s architektem Pleskotem domluvíme na dalším postupu a doladění současného návrhu,“ podotkl Ondřej Rys. Poté bude následovat zpracování projektu v několika stupních a vydání všech potřebných povolení, na něž naváže výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k velkému rozsahu stavby se bude jednat o náročný postup, trvající několik let.

„Jedná se ještě o dlouhý proces. Pokud vše půjde bez zásadních komplikací, mohlo by se s realizací začít v roce 2024, tedy v roce 2025 bychom mohli jezdit po novém mostě,“ věří radní pro rozvoj města.