Kladenské divadlo: Čistky, lži a nevyplácení odměn

20.12.2019

Před třemi měsíci se Irena Žantovská stala jednatelkou společnosti Divadla Kladno s.r.o. Od té doby se divadlo potýká s řadou rezignací na herecké i další pozice, rušením inscenací a zásadním odlivem diváků. Dle divadelní kritičky Jany Machalické trvalo Žantovské pouze rok a půl, než přivedla Liberecké divadlo na finanční i umělecké dno. Vypadá to, že na Kladně překoná svůj dosavadní rekord.


Chaos a nulová komunikace 

Jednatelka byla otevřeným dopisem vyzvána k rezignaci. K této výzvě se vyjádřila pouze interní cestou v rámci divadla, kde zakázala výzvu zveřejňovat a dále dělala jen „mrtvého brouka“. Výpověď ale naopak podali umělecký šéf Jaroslav Slánský, herečka Zuzana Mixová, dramaturgyně Anna Smrčková a Kristýna Čepková, herec Matěj Vejdělek a herečka Vladimíra Benoni. Z inscenace Brouk v hlavě odešla Anna i Lenka Smrčková.

Z repertoáru byly bez komentáře staženy inscenace jako jsou DONAHA!, Apartmá v hotelu Plaza, Jak umřít na rokenrol. Ani jedna neměla oficiální derniéru a návštěvnost divadla dále prudce klesá.

V takové situaci by každý očekával zásadní kroky vedoucí k nápravě všeho, co se vedení města od konce června podařilo zničit. Nečinnost jednatelky a celého vedení radnice ovšem pokračuje.


Politika do divadla patří

Po nástupu Žantovské přibyl do listopadového programu Městského divadla Kladno koncert na malé scéně – Remember Karel Kryl. Hlavními protagonisty jsou Pavel Foltán, který je členem rady ČTK za ANO. Té samé rady, ve které sedí spolu s manželem jednatelky divadla Petrem Žantovským. Není bez zajímavosti, že na činnost ČTK dohlíží jako předseda příslušného sněmovního výboru, bývalý moderátor a nyní poslanec za ANO Stanislav Berkovec. Tato politická souhra, či spíše objednávka, by se ve fotbalu dala označit za „malou domů“.


Krácení a rušení odměn

Jedním z hlavních důvodu pro odvolání jednatele Jana Krafky z funkce bylo, dle tvrzení radnice, že nedochází k vyplácení odměn zaměstnancům divadla. Toto tvrzení odmítl nejen Krafka, ale především i samotní zaměstnanci. Lživé obvinění ale pouze jen předvídalo budoucnost. 

Žantovská jako jeden ze svých prvních kroků zařídila snížení navržených odměn. V některých případech byly odměny škrtnuty úplně. Dle dostupných zdrojů se jednatelka nechala slyšet, že divadlo na odměny nemá. 

Ve chvíli, kdy si divadlo statečně platí již druhou verzi magistrátního měsíčníků, je toto tvrzení přinejmenším podezřelé.


Kulturní komise rady města kritizuje vedení radnice

Dle Kulturní komise Rady města došlo při obsazování pozice jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o. k pochybení ze strany radnice. Za pochybení považují celé výběrové řízení, styl komunikace i načasování. Následně tedy komise požadovala zveřejnění vítězné koncepce Ireny Žantovské a doplnění Dozorčí rady společnosti Divadla Kladno s.r.o. o zástupce herců a opozice. 

Rada města Kladna raději vše zcela ignorovala a dále ignoruje. Naprostá lhostejnost vedení města ke všem předloženým bodům pouze dokládá nulový respekt ke kladenské kultuře a lidem, kteří v ní pracují.


Monty Python’s Spamalot, aneb hra v plamenech

Bláznivá a slavná muzikálová komedie z Broadwaye přinesla svým autorům tři Ceny Tony – včetně té hlavní za nejlepší muzikál. Bývalé vedení divadla tento jedinečný zážitek chtělo představit i divákům na Kladně. Vypadá to ale, že se jí možná nedočkáme.

K celé situaci se vyjádřil i scénograf Jozef Hugo Čačko, jehož komentář k celé situaci přinášíme níže:

Nedá mi nereagovat na lživá tvrzení, která se po divadle a jeho okolí jistě nejeden z vás dozvídá. Paní jednatelka tvrdí, že všechny podklady pro vznik Spamalotu jsou vykomunikovány a nic nebrání vzniku této velkolepé muzikální podívané, ale lže! 

Od vernisáže, kdy jsem si dovolil ukázat kladenskému světu fotku Honzy Krafky, se jednatelka kvůli pokračování Spamalotu neozvala. Celých 28 dnů měla na řešení této situace. Asi proto, že prostě nesmí. Jedinkrát nezvedla telefon a jedinkrát jsme se nedomluvili na postupech vzniku inscenace. Spamalot byl předán a rozdělán již před létem, následně po všech situacích v divadle zastaven, premiéra zrušená/nebo posunuta, jak tomu říká přímo jednatelka.

Podle smlouvy mi byla vyplacena záloha odpovídající časovému harmonogramu, kdy byla inscenace zastavena. Ve smlouvách jsou totiž vypsané podrobně částky, které vám náleží, když se zruší inscenace, aby byl výtvarník chráněn a zaplacen. A dostal aspoň část odpracovaného. Nedodržením termínu byla smlouva neplatná a vyžadovala případnou domluvu na podmínkách a termínu novém, to jsme věděli již v září. Dekorace je rozdělaná, ale v dílnách dal kolega výpověď. Ten kolega, který pracoval na většině kulis pro Spamalot, protože jde o ploché dřevěné kulisy. V krejčovně jsme s výrobou kostýmů byli někde v půlce. Co s tím ale teď, když je nebo bude obsazení jiné? Rozstřihnutím se situace nevyřeší.

Datum nové premiéry se mnou nikdo nekonzultoval, ani období, kdy by se měly odehrávat technické a kostýmní zkoušky. Již teď vím, že jsem od konce února do konce března mimo Evropu. Takže datum premiéry na konci března je opravdu nereálné, protože celý březen se odehrají technické a kostýmní zkoušky. Tento muzikál ovšem vyžaduje náročné technické zkoušky a dekoraci vyrobenou včas pro zkoušení s ní. Choreografie přímo souvisí s dekorací a kostýmy. Každý herec kromě herce, který hraje Artuše, hraje ještě další tři až čtyři postavy.

Vzhledem k tomu, že se mnou jako výtvarníkem nikdo nepodepsal smlouvu novou – nebo dodatek, jak říká jednatelka, ani nekonzultoval termíny, tak se nemohu a ani nechci účastnit dalších lží ve směru k lidem, kterých si profesně a osobně vážím nejvíc, a to jste vy, kamarádi Městského divadla Kladno. Jsem značně znechucen a již dál nechci mít nic společného s jednáním tohoto typu. Je mi ouzko a smutno.

Na Spamalot jsem se těšil, to už ale také neplatí.


Něco pozitivního na závěr: Na Kladno se vrátily České Vánoce!

V neděli 24. listopadu se na Kladno vrátily v obnovené premiéře ČESKÉ VÁNOCE! Propojily zásadní éry kladenského divadla. Na jednom jevišti se budou potkávat herci a herečky, kteří se společně s inscenačním týmem zasloužili o vytvoření fenoménu!

Kamarádi Městského divadla Kladno zmapovali historii této hry: 

„Světová premiéra textu Jiřího Janků se v režii Petra Svojtky uskutečnila 6. 12. 2003 (derniéra 21. 12. 2005) na Kladně. Po Svojtkově odchodu z postu kladenského uměleckého šéfa se úspěšná a všemi věkovými kategoriemi oblíbená inscenace přenesla na jeviště Městských divadel pražských (obnovená premiéra 26. 11. 2006).  Zde se hrála s obrovským diváckým úspěchem a s různými obměnami v obsazení až do prosince 2018. Poté, co Petr Svojtka odešel z vedení MDP, začali Jan Krafka a Jaroslav Slánský (který hraje v inscenaci celých šestnáct let) jednat o návratu Českých Vánoc zpátky na Kladno. Obsazení je doplněno o současné členy MDK (Tomáš V. Hron, Barbora Hron Vovsíková, Matěj Vejdělek a Miroslav Večerka).“

Zahoďte o vánočních svátcích případnou nevraživost vůči novému vedení divadla a přijďte si užít práci a snahu bývalého vedení. České Vánoce za to stojí!