Ubytování a jídlo zdarma pro nepřizpůsobivé - Kladno otevřelo nebezpečný precedens

20.04.2019

Nepřizpůsobiví na úkor dětí a seniorů – vedení města musí za své rozhodnutí nést osobní odpovědnost

 

  • Přesunutí nepřizpůsobivých do školy a domova pro seniory je bezprecedentní, ohrožuje ostatní obyvatele města
  • Domov pro seniory není krizové centrum, nemůže ani ze zákona sloužit jako krizové centrum, přesto zdarma zajišťuje stravování i ubytování obyvatel vyhořelé ubytovny, na úkor svých obyvatel, kteří přišli nejen o program připravený na velikonoční svátky
  • Nedávno zrekonstruovaná tělocvična školy s atletickými třídami bude mimo provoz řadu dalších dní, žáci do ní nesmí vstoupit
  • Rodiče nepošlou své děti v úterý do školy
  • Město miliony korun přispívá na chod charitativních a neziskových organizací provozujících krizovou činnost, přesto je do problému nezapojilo
  • Situaci zásadně zhoršilo zrušení bezdoplatkové zóny na Kladně, o které se zasadilo vedení města ve spolupráci s krajem
  • Volba pro Kladno bude požadovat vysvětlení a vyvození zásadní osobní odpovědnosti vedení města
  • Kladno se nesmí stát městem otevřeným pro nepřizpůsobivé.

Sledujte aktuálně i na našem Facebooku

 

Řešení situace osob sociální ubytovny, kterou si sami její obyvatelé podpálili na konci minulého týdne, je na úkor všech obyvatel města. „Nejvíce se dotýká těch nejpotřebnějších, dětí a seniorů. Na ně ale vůbec nebralo vedení města v čele s p. Kutilem a Jiránkem naprosto ohled. Místo, abychom se bránili přílivu nepřizpůsobivým, stává se doslova zaopatřovacím ústavem pro tuto komunitu,“ říká bývalý primátor a předseda Volby pro Kladno Milan Volf. Pokud by město kraji nepomohlo zrušit opatření obecné povahy, situace by nyní byla výrazně odlišná. Jakmile byla bezdoplatková zóna na území města zrušena, do ubytoven se začaly masivně stěhovat nové rodiny. Proto aktuálně není kapacita pro přemístění obyvatel z vyhořelé ubytovny.

 

„Absolutně nechápu rozhodnutí umístit nepřizpůsobivé z ubytovny do základní školy v Moskevské ulici, a to i na jednu noc, natož na delší období. Pokud se o ně vůbec má město starat, mělo jim najít ubytování jinde, a to ve spolupráci se státem a majitelem vyhořelé ubytovny. Stát totiž platí obchod s chudobou, na kterém vydělávají majitelé ubytoven. Pokud se i přesto primátor Jiránek se svým náměstkem Kutilem rozhodli poskytnout jim ubytování, pak je měli vzít k sobě domů a neohrožovat zdraví dětí navštěvujících ZŠ v Moskevské ulici,“ říká Milan Volf.

 

Rozhodnutí vedení města nastěhovat desítky osob do tělocvičny základní školy v Moskevské ulici má už nyní jasné důsledky. Rodiče nechtějí v úterý poslat své děti do školy, ve které jsou osoby z velmi rizikové komunity s častým výskytem závažných chorob. Samotná budova trpí, neboť zde nejsou respektovány základní hygienická a další pravidla. Nedávno zrekonstruovaná tělocvična může být výrazně poškozena, zejména její podlaha. Je to o to závažnější, že se jedná o školu s atletickými třídami.

 

Domov pro seniory v ulici Fr. Kloze nemá registraci na krizovou práci, přesto doslova ze dne na den byl přinucen začít vařit o 50% více jídel denně. Za tato jídla ovšem lidé z ubytovny neplatí, veškeré náklady proto uhradí obyvatelé Kladna ze svého prostřednictvím městského rozpočtu. Domov pro seniory navíc svým obyvatelům musel zrušit velkou část kulturního programu. Stravování pro 60 osob z vyhořelé ubytovny se realizuje totiž v místnosti určené pro kulturní program. „A to nehovoříme o dalších rizicích, která s sebou přináší fakt, že nepřizpůsobivým umožníte přístup do klidného a na všechny změny velmi citlivého domova pro seniory,“ varuje předseda Volby pro Kladno.

 

Nejsilnější opoziční strana se svými 13 zastupiteli (z celkových 33) bude proto požadovat vysvětlení postupu města a vyvození osobní odpovědnosti ze rozhodnutí, které je naprosto nesystémové, ohrožující ostatní obyvatele města a zakládá nebezpečný precedens pro ostatní nepřizpůsobivé.