ODS odmítla pomoc s Kladenskými Vánocemi

19.10.2018

V posledních dnech se hojně hovoří o letošních Kladenských Vánocích. Nejprve je nutné připomenout, že právě zástupci rodící se koalice v čele s ODS intenzivně od roku 2015 vystupují proti Kladenským Vánocům, opakovaně je kritizovali na zasedáních zastupitelstva, sociálních sítích i svých předvolebních kampaních. Proto stávající vedení města s ohledem na deklarovanou novou koalici nepřidělilo zakázky na technické ani kulturní zajištění Vánoc, jakkoliv tak rada města mohla učinit v rámci dříve vyhlášených a realizovaných výběrových řízeních. Primátor Milan Volf současně oslovil zástupce ODS i Kladeňáků, zda-li chtějí, aby město Kladenské Vánoce připravilo. ODS reagovala jednoznačně - nechce, aby stávající vedení města cokoliv realizovalo a odmítlo pomoc při organizaci Kladenských Vánoc.  

Nechceme ochudit zejména děti alespoň o tradiční vánoční strom. Za Volbu pro Kladno proto můžeme slíbit, že se na náměstí Starosty Pavla strom rozsvítí, a to včetně tradičních obálek s přáními dětí z dětských domovů.