Kruhový objezd Na Kovárně budou krášlit květiny, v sousedství vznikne malý městský park s odkazem na kladenskou historii

17.12.2020

Kruhový objezd Na Kovárně už v příštím roce rozzáří nově vysazené květiny. Kultivací projde i původní slepé ukončení železničního nádraží. Úpravou celkem 2500 metrů čtverečních plochy vznikne v jižní části území malý městský park s odkazem na historii Kladensko-nučické dráhy. Ta byla uvedena do provozu v roce 1858 a zásobovala surovinami kladenské hutě.

„Pokud se nabízí příležitost odkázat při budování nových věcí na naši historii, vždy ji rád využiji. Pozorný chodec si například na pergolách na třídě ČSA může přečíst úryvek básně Jiřího Koláře nebo se projít po linii původních číselně označených ulic. Ke skutečné zoologické zahradě odkazuje i park Zoo. Při úvaze nad místem původního slepého zakončení nádraží se zase nabízelo propojení s Kladensko-nučickou dráhou, která tudy vedla,“ přiblížil projekt radní pro rozvoj města architekt Ondřej Rys.

Místo již prošlo vyčištěním a odstraněním ekologické zátěže zbylé po původním železničním využití. Zůstalo zde několik starých pražců, kolejí a dalšího materiálu pro možné pozdější využití.

„Počítáme i s cyklostezkou, novými chodníčky či odpočinkovou zónou s lavičkami. A protože mluvíme o parku, samozřejmostí je i nová výsadba zeleně. Kombinací přírodních materiálů a kovových prvků původní železnice docílíme zajímavého protikladu, stejně jako kombinací dlážděných a mlatových ploch,“ doplnil architekt Rys.

V pásech kolem kruhové křižovatky je navrženo i několik stromů jako náhradní výsadba za odstraněnou zeleň při výstavbě komunikace. Stromy opticky odcloní pěší a cyklistické trasy. Zároveň poslouží jako hluková bariéra místní dopravy. „Projekt zahájíme na konci listopadu letošního roku výsadbou 11 vzrostlých listnatých stromů. V ostatních parkových a stavebních pracích budeme pokračovat v návaznosti na vhodné klimatické podmínky příští rok,“ vysvětlil architekt Rys.