Koalice ODS, SPD, ANO a Kladeňáků zlikvidovala divadlo

17.09.2019

Kladenská koalice ODS, SPD, ODS a Kladeňáků definitivně zlikvidovala kladenské divadlo. Zastupitelé z této koalice dokonce zcela ignorovali hlasování o usnesení, které požadovalo návrat do situace na začátku června 2019. 

Už nyní je zřejmé, že se tak za 10 týdnů podařilo městské radě a dalším koaličním zastupitelům zbořit vše, co se podařilo vedení divadla a všem jeho zaměstnancům za poslední tři roky vybudovat. S tím končí i klíčová a velmi úspěšná představení. 

Co přesně Volba pro Kladno požadovala? Zde je návrh usnesení. Koalice nehlasovala - tedy nebyla ani proti ani se nezdržela. Absurdita včerejšího zastupitelstva tím byla završena do maxima. 

Zastupitelstvo ukládá radě města, aby okamžitě realizovala veškeré kroky k tomu, aby se společnost Divadla Kladna s.r.o. svým fungováním, personálním složením svého vedení, jakož i hereckých a technických složek, vrátila do stavu, jaký byl na začátku června 2019, a tím umožnila realizovat 105. divadelní sezonu dle nastaveného dramaturgického plánu. Zastupitelstvo radě města ukládá zejména: 

1) Odvolat jednatelku Irenu Žantovskou
2) Jmenovat Jana Krafku na pozici jednatele společnosti. 
3) Pověřit Jana Krafku aby realizoval všechny nezbytné kroky k udržení Jaroslava Slánského na postu uměleckého šéfa divadla spolu s dramaturgyněmi Kristýnou Čepkovou a Annou Smrčkovou.
4) Pověřit Jana Krafku, aby stabilizoval herecký soubor a technicko-ekonomické složky divadla v rozsahu a personálním složení odpovídajícím počátku června 2019.