Sletiště - vizualizace nadhled

Úpravami před Sletištěm zvýšíme bezpečí, zlepšíme dopravu a zatraktivníme celou lokalitu

17.07.2022

Koncem května jsme rozjeli úpravu ulice Sportovců v Kladně. Dlouhodobě se zde setkávalo několik problémů, které by bylo jednoduché přehlížet se slovy „Kladeňáci si prostě nějak poradí“. Obdobnou filozofii ale nezastáváme a nepatří do slovníku pro kvalitní rozvoj města.

První velkou změnou bude nový kruhový objezd, který se dotkne křížení ulic Františka Kloze, Sportovců a nové napojení ulice Strouhalova a výjezdu z parkoviště u sportovní haly. Dokážeme zde odbourat dlouhé čekací doby při výjezdu z ulice Fr. Kloze, blokování provozu při odbočování z ulice Sportovců na Fr. Kloze a složitý pohyb MHD křižovatkou včetně podmínek pro výjezd od Sletiště.

Plocha za sportovní halou bude mít nově i více funkcí – část bude nadále sloužit jako parkoviště a část jako příjezdová komunikace k plaveckému bazénu, sportovní hale a Sport Hotelu Sletiště.

Díky těmto změnám povedeme veškerou dopravu mimo předprostor Sletiště, kde se každý den pohybuje velké množství nejen chodců či cyklistů, ale především dětí. Navýšíme tak bezpečí a komfort pro všechny sportovce a návštěvníky Sletiště, zbavíme se kolizních míst, upravíme prostor pro parkování u sportovní haly, ulevíme řidičům MHD a zároveň zde bude i velmi pěkně a komfortně vyřešen veřejný prostor, na který budeme moci být pyšní.

Na hotový projekt se můžete těšit na konci letních prázdnin, s logickou návaznosti na něj jsme se rozhodli dát novou tvář i vstupu do Aquaparku Kladno.