Posíláte platby za popelnice za každého člena domácnosti zvlášť? Nemusíte

17.02.2020

Nový rok přinesl Kladeňákům, mimo jiné, vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu.

Pro čtyřčlennou domácnost to znamená místo 2 400 korun vyčlenit z rozpočtu 3 180 korun. Mnoho rodin se proto snaží hradit platby ve více splátkách, což vyhláška města umožňuje. Komplikací je, že město po zavedení nového operačního systému Agendio vyžaduje platby za každého člena domácnosti zvlášť. Při čtvrtletních platbách to znamená, že ročně místo 4 plateb musí čtyřčlenná rodina provést 16 platebních příkazů! Své administrativní problémy ovšem nemůže radnice a její úředníci přenášet na obyvatele. Požadavek města tak akceptovat můžete, ale nemusíte...

Zákon hovoří jasně: „Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.“ Přestože město tuto možnost placení aktivně neprezentuje, naopak uvádí nutnost hrazení na každého poplatníka zvlášť, a i všechny dotazující tlačí do samostatných plateb, můžete platby za domácnost hradit pod jedním variabilním symbolem. Stačí k tomu jediné. Oznámit finančnímu odboru města, za koho, pod jakým variabilním symbolem a v kolika splátkách poplatek uhradíte.

„Máme dost napjatý rozpočet, všechny platby se snažím rozpočítat do měsíčních splátek, jak mi to kdysi poradila sama pracovnice na odpadech. Dát jednorázově přes tři tisíce bych v žádném případě nemohla. Město umožňuje jen čtvrtletní platby, ale i to je pro nás vysoká splátka. Na radu tak hradíme každý měsíc od ledna a v prosinci, kdy je splatnost posledního čtvrtletí, máme vše uhrazené. Taky se mne nové pracovnice snažily natlačit do placení za každého zvlášť, že to pak musí na finančním rozúčtovat ručně a co jim přidělávám práce, ale ťukat každý měsíc 4 platby nebudu. Na konci roku bych musela kontrolovat 48 plateb místo 12,“ svěřila nám Kladeňačka Jitka svůj způsob hrazení poplatku.

Podmínkou pro společné placení za domácnost je oznámení městu, za koho, pod jakým variabilním symbolem a kdy budete poplatek odvádět. Stačí jen před první platbou zaslat krátký e-mail na adresu: odbor.financni@mestokladno.cz ve znění: „Oznamuji, že pod variabilním symbolem 94XXXXXXXX budu v roce 2020 hradit v měsíčních/čtvrtletních/pololetních/ročních splátkách platby za tyto osoby (uvést celé jméno a datum narození všech, za které budou poplatky hrazeny jednou platbou). Prosím o potvrzení přijetí mého požadavku.“

Nechat si potvrdit přijetí e-mailu určitě doporučujeme. Další aktuální kontakty naleznete na webových stránkách města.