Vedení města zrušilo diskriminační stavební uzávěru

15.12.2020

Stavební uzávěry již několik let zajišťují zamezení výstavby ubytoven po celém správním území města Kladna. Dle jejich znění se zakazuje umísťování a provádění staveb ubytovacích zařízení – stavba, změna dokončené stavby, změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením i dodatečné povolení stavby. V loňském roce však nad rámec této stavební uzávěry vydalo bývalé vedení města novou kontroverzí uzávěru, která nelegálně omezovala práva vlastníků deseti nemovitostí na Kladně v zájmu „zamezení výstavby ubytoven“. A to i v oblastech města, na která se vztahuje nové opatření obecné povahy, tedy v tzv. bezdoplatkové zóně.


„Stavební uzávěra, která nedovoluje na Kladně výstavbu ubytoven spolu s opatřením obecné povahy o zamezení doplatku na bydlení jsou ve spojení s nástroji stavebního úřadu jediné nástroje, které můžeme v boji s ubytovnami použít. Uzávěra, ve které si bývalá koalice bez jasně stanovených kritérií vybrala jen několik nemovitostí a jejich majitelům zamezovala s nimi v mezích zákona nakládat, byla skutečně diskriminační. Bylo jen otázkou času, kdy na město podá některý z majitelů žalobu. Přijde mi, že se ze strany bývalé koalice jednalo o naprosto nelegální záplatu za zrušenou bezdoplatkovou zónu, která dříve platila pro celé město,“ komentoval problematické územní opatření z 29. listopadu loňského roku primátor Milan Volf.

Rada města obdržela od jednoho z vlastníků žádost o výjimku, neboť jeho dům je v havarijním stavu. Radní se po projednání žádosti shodli, že je třeba zrušit celé opatření, které nemá v takto vydaném znění žádnou oporu v zákonu. „Je to zcela absurdní. Stavební uzávěra musí navazovat na návrh nějakých konkrétních změn – záměru v územním plánu, který by mohl být bez uzávěry v budoucnu ohrožen. Je to pouhé dočasné opatření a platí pouze do doby, než se dané změny projednají a zanesou do územní ho plánu. Přijetím změn se automaticky stavební uzávěra ruší. K pozemkům, které byly stavební uzávěrou dotčeny, ale nikdo žádné konkrétní požadavky ani záměry nevznesl. Neměli jsme jinou možnost než stav narovnat. Takto se město nemůže chovat. Nejsme tu od toho, abychom obdobnými praktikami zcela nezákonně diktovali, kdo si může svůj dům rekonstruovat a kdo ne. Opatření proti novým ubytovnám zůstává v platnosti, stejně tak stavební úřad důsledně dbá na dodržování legislativy i u těch stávajících,“ vysvětlil důvod zrušení sporné uzávěry primátor Volf.

Zcela jasné nebylo ani to, podle jakých kritérií bývalá koalice nemovitosti vybírala. Uzávěra například znemožňovala jakékoliv stavební úpravy a rekonstrukci domu v centru města, kde platí nejen stavební uzávěra na výstavbu ubytoven, ale i opatření o zamezení doplatku na bydlení. Kdyby nynější vedení města nerozhodlo o okamžitém zrušení tohoto opatření, mohlo se brzy stát, že havarijní stavy budov, které nemohou majitelé z důvodu diskriminační uzávěry opravovat, ohrozí bezpečí nejen svého okolí, ale i chodců.

„Vybraným vlastníkům uzávěra systematicky způsobovala značnou majetkovou újmu. U soudu by obdobné praktiky neměly šanci na úspěch,“ upozornil Volf. Opatření obecné povahy, které bylo 9. listopadu 2020 Radou města Kladna zrušeno, se týkalo přesně deseti pozemků a staveb. Vlastníci takto dotčeného pozemku proti opatření sice podali námitky, ale namísto dialogu narazili. „Jako vlastníci budeme touto stavební uzávěrou nepřiměřeně dotčeni na našich vlastnických právech. Uzávěra fakticky znemožní uskutečnit stavební záměry, které se svými pozemky máme.

Stavební uzávěra a případná změna územního plánu zásadním způsobem sníží hodnotu pozemků a způsobí nám majetkovou újmu. Účelu sledovaného tímto opatřením lze dosáhnout i jinými, vhodnějšími nástroji obce, které nebudou takto neúměrně a necitlivě zasahovat do našich vlastnických práv. Tento návrh vnímáme až jako šikanózní. Není nám jasné, proč byly do opatření „vybrány“ pouze některé nemovité věci, když obdobné nemovité věci se nachází v našem nejbližším sousedství. Toto opatření a jeho rozsah nemůže mít oporu v zákoně a je krajně nespravedlivé,“ uvedli například v námitkách majitelé zasažení dnes již zrušeným opatřením. Námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že se magistrát obává zatížení okolí dopravou, kdyby v domě po rekonstrukci bydlelo více lidí a že by se navíc mohl dům stát ohniskem pro nežádoucí změny v celé lokalitě. Jak chtěla bývalá koalice pomocí územního plánu problematiku řešit, není jasné, změny ÚP 1D, na které se stavební uzávěra odvolávala, žádný návrh opatření neobsahují.