Milan Volf: S bojem proti nepřizpůsobivým nikdy nepřestanu

15.09.2022

Politické kampaně bývají fádní, proto v každých volbách jdeme na pár billboardech (viz obrázek) o trochu dál… Letos ale s kolegou a doktorem Davidem Homerem přistupujeme s nadsázkou k vážnému tématu, a i když si myslíme, že to někomu vyvolá úsměv na tváři, slízneme taky kritiku a budeme předmětem peprné polemiky. Dobře o mně víte, že k nepřizpůsobivým občanům nikdy nenajdu pochopení a léta s nimi bojuji – zde jde o můj nadhled a s touto koláží, kterou můžete vídat na několika plochách v ulicích, se ztotožňuji. 

Kvůli nepřizpůsobivým jsem byl dříve například nucen vyhlásit nad celým Kladnem bezdoplatkovou zónu, letos přijmout vyhlášku o zabezpečení místního pořádku či návštěvní řád Dvořákových sadů s celkem neuvěřitelnými body, pod které bych nevěřil, že se někdy budu muset podepsat… Reorganizovali jsme a posílili městskou policii, která k nepřizpůsobivým přistupuje nekompromisně, dělá maximum a už nyní je to v řadě lokalit hodně znát. Omezili jsme a regulujeme problematické ubytovny, upravili jsme pravidla pro přidělování městských bytů, která byla bývalou koalicí nastavena k nepřizpůsobivým velmi vstřícně. Museli jsme tedy systém přenastavit tak, aby zvýhodňoval naopak naše slušné občany – ať už samoživitele či rodiny, které si nemohou dovolit hypotéku, nebo seniory.
Stát městům v této problematice svazuje ruce a nedává jim žádné nástroje, nicméně já ve svém úsilí nikdy nepolevím. 

Mgr. Milan Volf