Vyjádření k aktuálnímu prohlášení vedení města k objektu bývalého kina OKO

14.01.2019

 

Vyjádření k aktuálnímu prohlášení vedení města k objektu bývalého kina OKO

  • Budova na pěší zóně v centru města sloužila jako ubytovna s několika desítkami bytových jednotek, kvůli svým obyvatelům byla postrachem centra města tehdy pod vedením ODS
  • Město Kladno proto v minulém volebním období budovu odkoupilo, a to za odhadní cenu stanovenou znalcem v oboru. O koupi budovy rozhodlo zastupitelstvo.
  • V budově byli a jsou nájemníci v obchodních jednotkách, tedy provoz budovy není ztrátový
  • Budova je svým charakterem určena pro využití v oblasti kultury, může sloužit jako zázemí při jednáních zastupitelstva nebo například pro menší akce, jakou jsou koncerty, společenská setkání, semináře apod. Podobný prostor město nemá a musí ho proto řešit formou pronájmů v jiných objektech
  • Konkrétní řešení musí být zvoleno v návaznosti na rekonstrukci a obnovu pěší zóny, tedy třídy T.G.M.
  • Informace prezentované stávajícím vedením města jsou tendenční a účelové, vycházejí nikoliv z odborných posudků a projektů, ale pouze z ničím nepodložených tvrzení a vyjádření. Vedení města v čele s ODS jen potvrzuje fakt, že nemá představu o rozvoji města. Svou práci staví pouze na kritice posledních čtyř let, ovšem bez představení vlastní vize a vlastních priorit.