Nechceme krajský tankodrom

07.04.2018

"Politika je správou věcí veřejných. Původně jsme si mysleli, že vyvěsíme cedule a rozhýbeme už téměř osm let trvající projekt rekonstrukce silnice II/118 včetně ulice M. Horákové a Gen. Klapálka. Na situaci jsme upozorňovali s humorem a nadsázkou. Odpovědí kraje je nařčení z politického boje. Je pravda, že se jedná o boj, ale o boj automobilů se stavem vozovek a především o bezpečnost a komfort nás všech Kladeňáků," říká kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Přístup kraje a svalování viny na všechny okolo jen potvrzuje, proč ulice Milady Horákové dodnes vypadá tak, jak vypadá. Je evidentní, že vedení kraje má k realizaci rekonstrukce ještě hodně daleko, ať už kvůli svým úředníkům nebo najaté firmě zajišťující stavební povolení pro tuto stavbu.

Paní hejtmance doporučujeme, aby se nejdříve se situací seznámila. Kraj totiž teprve zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude trvat minimálně jeden rok. Navíc kraj špatně podal žádost o dotaci na rekonstrukci této komunikace, kromě dodavatele tedy nemá ani zajištěné její financování. Město dodavatele stavby již má vysoutěženého, připravené má i prostředky v rozpočtu města. Město Kladno je okamžitě připravené realizovat rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení, a to díky rámcové smlouvě na tyto stavební práce.

Další zásadní problém je, že kraj nemá stavební povolení. Kraj je totiž na základě smlouvy s městem o společném postupu na investiční akci na rekonstrukci komunikací a chodníků povinen zařídit územní rozhodnutí i stavební povolení. Kraj přitom zahájil administraci územního rozhodnutí a následného stavebního povolení v roce 2015 (https://mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1452430), navíc už v té době čtyři roky starého projektu. Ač by to město vůbec nemuselo dělat, úředníci města pomáhají firmě placené krajem se získáním potřebných dokumentů a povolení, včetně souhlasu majitelů dotčených pozemků. Primátor už minulé vedení kraje upozorňoval, že kvůli nečinnosti hrozí přerušení stavebního řízení, aniž by ale ze strany kraje přišla jakákoliv adekvátní reakce či dokonce zrychlení jejich práce.

Kraji přitom chyběly zásadní dokumenty, jako je souhlas policie nebo Správy železniční a dopravní cesty. Některé dokumenty firma doložila až po ročních výzvách, stavební úřad proto musel opakovaně prodloužit lhůty v rámci tohoto řízení. Vedení kraje se ale o tyto problémy naprosto nezajímá a nemá ani potuchu o práci svého úřadu a najatých firem. Jak jinak si vysvětlit, že už mohl mít dávno vysoutěženého dodavatele stavby.

O neznalosti Kladna ze strany kraje svědčí i fakt, že kraj žádný kruhový objezd v Rozdělově nerealizoval a realizovat nebude, jak mylně uvádí jeho zástupci v médiích. Zřejmě se spíše jedná o kruhový objezd na Cikánce ve Švermově, s jehož přípravou opět muselo město významně pomoci, bez ní by s nejvyšší pravděpodobností kruhový objezd dodnes nebyl.

Kraj také uvádí, že rekonstruuje ulici Doberskou, stačí jeden pohled do této ulice a je jasné, že žádné stavební práce neprobíhají. Doberská ulice se ani v nejbližších dnech rekonstruovat nebude, neboť kraj nemá zajištěné finance na tuto stavbu a termín jejího zahájení je více než nejasný. Paradoxem je, že se jedná o patrně nejlepší krajskou silnici ve městě. Přesto jsme za její opravu rádi.

"Jsem rád, že jsme silnice označili. Pokud to má pomoci k tomu, aby kraj začal fungovat, svou funkci jednoznačně splnily. K reakci kraje snad můžu dodat jediné, vždy je dobré najít způsob, aby věci šly než hledat viníky a důvody, proč věci nejdou," uzavírá kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).