V dubnovém Kamelotu o rozpočtu, železnici i parkování

01.04.2023

Vážení čtenáři, než se zaměříme na aktuální témata tohoto měsíce, tak si dovolím zmínit, že se koncem března konalo Zastupitelstvo města Kladna, kde zastupitelé schválili podobu rozpočtu. Nechci vás zatěžovat čísly ani obtěžující terminologií, město v rozpočtu počítá s příjmy i výdaji ve výši 2,55 miliardy korun. Neporoste jízdné MHD, nebudeme zdražovat ani řadu dalších služeb a poplatek za komunální odpad letos nevybíráme dokonce vůbec. Tedy držíme se všech předvolebních bodů a nadále chceme Kladeňákům v nelehké době těmito kroky ulehčit. 

Jak jsem již v minulém vydání psal, skládání rozpočtu bylo letos opravdu složité, možná nejsložitější za 25 let, co jsem v politice. Vláda lidem ani městům rozhodně nepomáhá, dělá jeden přešlap za druhým a není se tak co divit, že se potýkáme s třetí nejvyšší inflací v Evropské unii a hrůzostrašnými cenami energií. 

A když jsme u energií, mnoho z vás ví, že na Kladně funguje elektrárna, která jako druhotný odpad zároveň produkuje teplo. Město ho prostřednictvím své společnosti TEPO odkupuje a využívá pro vytápění budov a bytů. Byť máme s touto elektrárnou podepsanou mnohaletou smlouvu, elektrárna se nyní u soudu snaží o její zrušení ve snaze teplo Kladnu zdražit a více si vydělat. Jak už jsem řekl, chceme pro obyvatele města co nejlepší podmínky pro život a do této filozofie nepatří bezhlavé zdražování, proto na obdobný krok nechceme přistoupit. Vybral jsem pouze jednu z mnoha náročných situací, které s kolegy řešíme, byť nejsou „vidět“. Opět se jen potvrzuje to, že v krizích a těžkých časech se vždy najdou rádoby podnikatelé, kteří chtějí na úkor lidí „vyrýžovat“ co nejvíce.

Klaun vs. zlatý oslík

Pokud se vrátím k průběhu zastupitelstva, znovu mě (obávám se, že brzy budu muset použít slova „tradičně“) překvapilo. Mnohokrát jsem upozorňoval na to, že zastupitelstvo má vždy svého klauna. Tohoto úkolu se v minulosti bravurně zhostil pan Kutil. Přiznávám, že jsem byl naivní, protože jsem si myslel, že v této disciplíně nemá konkurenci. Své žezlo byl ale evidentně donucen předat, i když prvenství zůstalo v tom samém politickém uskupení. Nyní se o žezlo dělí paní Gamanová s paní senátorkou Šípovou. Už jsem i vzdal snahu o to, že o slovo se každý slušný člověk na zastupitelstvo má hlásit, byť má přednostní právo, ale paní senátorku jsem nechal jako rozzuřeného sršně běhat dle libosti mezi sedadlem a mikrofonem. Ovšem když svůj přednes dokončila paní Gamanová, tak jsem se upřímně trochu zhrozil, protože mi za jejího proslovu probíhaly hlavou některé vizuální asociace a nahlas jsem vyřkl, že to byl projev hodný do soutěže o „kladenského zlatého oslíka“, nikoliv projev politika, který chce to nejlepší pro své město. 

Je to patrně i tím, že se potřebuje za každou cenu na tomto plénu zviditelnit, protože si jinde není schopna zajistit pořádnou propagaci či inzerci. Volba pro Kladno si platí třeba tento prostor již řadu let. Píšeme sem s kolegy naše postřehy, názory, informace pro kladenské čtenáře. Paní Gamanová ale asi potřebuje ušetřit, tak chce pro politickou prezentaci využívat radniční zpravodaj – Měsíčník Kladno. Vždy, když jsme byli ve vedení města, snažili jsme se Měsíčník Kladno ochránit před tím, aby byl plný politických slintů a fotografií těchto slintalů. Dovedete si asi představit, že já, z pozice primátora, bych tam se svými náměstky mohl mít na každé stránce včetně titulní jednu fotku za druhou… Vše by mohlo být jen o vedení města a obyvatelé Kladna by nám tuhle politickou prezentaci ještě platili z daní. Ale ať byla situace jakákoliv, k ničemu tak nebohému jsme se nikdy nesnížili. Měsíčník Kladno je tu pro vás, pro Kladeňáky, abyste se dozvěděli o nových projektech, uzavírkách, kulturních akcích, zajímavostech z vašeho města ale i důležitých informacích o službách, které město poskytuje. Pro politiky a politické strany existuje mnoho způsobů prezentace, ale ty jsou zpravidla placené. Paní Gamanová proto raději zažaluje město, že se chce v měsíčníku ukazovat a čtenáři to musí akceptovat. Pokud se bude držet své obvyklé rétoriky, jakou používá na sociálních sítích, tak si můžeme tak akorát přečíst, jak je vše ve městě špatně, všichni všechno dělají špatně, a to „všechno“ samozřejmě opraví…

K parkování a dopravě

Tyto řádky píšeme po konání zastupitelstva a také dvě hodiny před schůzkou se zástupci Kauflandu, který na svém parkovišti zavádí závorový systém. Chápu, že to v řadě z vás vzbuzuje nelibost, ale chci vás ubezpečit, že se snažíme najít řešení pro místní obyvatele. Zároveň je ale nutné ctít a respektovat, že parkoviště je soukromým majetkem Kauflandu, s nímž jsme dosud vedli konstruktivní debatu. Výsledkem je, že část parkoviště zůstane nezpoplatněná a Kauflandem nám byly bezplatně nabídnuty některé okolní pozemky, na kterých chceme vybudovat dostatek nových parkovacích míst. Až bude jasně rozhodnuto, budeme vás samozřejmě informovat. Problém s parkovacími místy vyvstává ve všech větších městech a vnímáme jej. A také proto realizujeme komplexní analýzu parkování pro vybrané části města včetně kročehlavského sídliště.

Nadále řešíme i hromadnou městskou dopravu. Navrhli jsme kraji vytvoření nového tarifu „K“ pro cestující mezi Kladnem a Prahou, doplňujeme původně integrované linky, které kraj považoval za nepodstatné a zrušil je, nehodláme zvyšovat jízdné… Také proběhla schůzka s kolegy z menších obcí a jejich odpor k chování Středočeského kraje je od některých opravdu silný. I nadále reagujeme na vaše podněty. Nově jsme propojili Švermov přímou linkou do Kročehlav, posilujeme linku 602, zintenzivňujeme možnost dopravy do parku Čabárna… Musím zde vyzdvihnout práci mého náměstka pana doktora Roberta Bezděka, který je zároveň předsedou Kontrolního výboru Středočeského kraje a vzal si dopravu na starost.

U dopravy ještě zůstaneme. Vím, že uzavírek už jsme měli všichni až nad hlavu. Teď nás ale čeká modernizace trati Praha - Kladno a také začátek výstavby hypermarketu Globus. Vše o uzavírkách a těchto projektech naleznete na webu města Kladna www.mestokladno.cz, kde budeme i nadále informovat o vývoji jednotlivých staveb. Kruhový objezd na křížení ulic Americká a Unhošťská se zvětší a vznikne zde napojení pro Globus. Vzhledem k nutným uzavírkám využijeme této příležitosti pro úpravu ulice Americká, která bude mít stejný nádech jako nynější ulice Jaroslava Kociána. Bez uzavírek ale ani jeden z těchto projektů nebude možné dokončit, a proto prosím řidiče o trpělivost. Vím, že tyto stavby posunou město dopředu a konečný výsledek bude stát za to. 

Na železnici, dějou se věci

Přehodím ještě výhybku na modernizaci železniční trati a bohužel i znovu k paní Gamanové. Na facebooku totiž můžeme nabýt dojmu, že novou železnici buduje její spolek „Opravíme Kladno“, který nás zásobuje krásnými vizualizacemi se svým logem. Dovolím si uvést, že autorem těchto krásných obrázků je Správa železnic. Byť se tedy může zdát, že někteří zastupitelé z multikáry přesedlali na drezínu, tak s touto investicí nemají vůbec nic společného. K něčemu obdobnému se ve vedení města ani za Volbu pro Kladno propůjčovat nehodláme. Ano, jde o zásadní a rozsáhlý stavební projekt, ale honit triko si na něm nehodláme. My jsme tu především od toho, abychom se vypořádali se souvisejícími zásahy do infrastruktury a se zhotovitelem řešili překážky, které u tak obrovského projektu vždy vyvstanou. A mohu vás ujistit, že vzájemná spolupráce funguje.

Dovolím si také reagovat na dotazy ohledně rušení poboček České pošty na Kladně. Prozatím nás nikdo z vedení pošty oficiálně nekontaktoval a přijde nám to při nejlepším prapodivné. Budeme iniciovat jednání, protože veškeré informace si odchytáváme sami z tiskovek pana ministra Rakušana. Pokud vám přijde divné, že největší město ve Středočeském kraji se tyto věci dozvídá pročítáním tiskových zpráv, tak nejste sami. Skutečností ale evidentně je, že Česká pošta bude procházet změnami, které se dotknou nás všech. I přesto se vynasnažíme o to, aby byl zásah pro Kladeňáky co nejmenší. 

A teď už odbočím na mnohem příjemnější téma – čekají nás Velikonoce a Vítání jara s velikonoční zahradou. Připravili jsme si pro vás jarmark, ukázky řemesel, tvořivé dílny a jednu hádanku pro děti. Za správné splnění si samozřejmě zaslouží i malý dárek. Více se dozvíte na webových stránkách města i v tomto vydání Kamelotu. Když si budete procházet vyzdobenou zahradu, podívejte se i do výběhu našich chlupatých dam Marty a Míši. Od roku 2000, kdy jsme je doslova zachránili z nedůstojných podmínek, je pravidelně chodím rozmazlovat. Dobroty si ode mě berou přímo z ruky a nechají se i podrbat za ušima. Zatímco holky odpočívaly, tak jsme jim opravili bazén, přidělali nové houpačky a revitalizovali výběh. Byl jsem u nich na návštěvě za poslední měsíc několikrát, jsou plné života a těší se na vás.

Mgr. Milan Volf,
předseda Volby pro Kladno
a primátor Statutárního města Kladna

 


Text byl otištěn v měsíčníku Kamelot  - duben 2023.