vizu23-vodarny.jpg

Ukázka z návrhu nového školícího centra Středočeských vodáren, a.s.