Novoroční výzva všem politickým subjektům na Kladně

Datum: 
Pátek, 28 Prosinec, 2018

Volba pro Kladno vyzvala všechny politické strany a další subjekty působící na Kladně, aby se jednoznačně vyjádřily k tomu, že v čele města je radní, který prokazatelně řídil pod vlivem drog.

Dosud však zejména koaliční strany nesdělily, zda je pro ně působení člověka užívajícího drogy za volantem i v čele města přijatelné.

„Politická kultura na Kladně by se měla vrátit do standardních kolejí. Podle našeho názoru mají voliči nárok vědět, jak se zastupitelé jejich politické strany staví k tak závažnému problému, jakým je kombinace drog a řízení motorového vozidla,“ řekl dnes předseda Volby pro Kladno a exprimátor Milan Volf.

 

Text výzvy: 

 

Kladno

27. 12. 2018

Novoroční výzva

Všem politickým stranám a subjektům působícím na území města Kladna

Na základě naprosto mimořádné události oslovujeme všechny politické subjekty ve městě Kladně. Touto událostí bylo řízení motorového vozidla pod vlivem drog, kterého se 9. prosince 2018 dopustil uvolněný radní pro rozvoj města Lukáš Hanes z ODS. Při nehodě byla v jeho těle zjištěna přítomnost návykových látek (drog), současně se odmítl podrobit krevní zkoušce. Tuto skutečnost stvrdil na místě svým podpisem v protokolu o dopravní nehodě.

Jsme toho názoru, že je zcela nepřijatelné, aby v čele Statutárního města Kladna stála osoba, které bylo prokázáno užívání drog. Sám Lukáš Hanes ani Občanská demokratická strana neinformovali pravdivě veřejnost o celé události. Naopak se ji svým postupem a za pomoci absurdních teorií snaží “zamést pod koberec”. Proto jsme museli realizovat kroky, kterými Volba pro Kladno veřejně poukázala na chování čelního představitele města. Ostatní politické strany a subjekty na Kladně k dané události stále mlčí. Nejen obyvatelé Kladna ale mají právo znát jasný postoj svých volených zástupců k takovému chování, jakým je prokázané řízení pod vlivem drog a současně setrvávání ve vedení města.

Město Kladno je krásné město, je třinácté největší v České republice. Zaslouží si, aby se jeho politická kultura opět kultivovala, vrátila se do standardních kolejí. Vyzýváme proto ostatní politické subjekty na Kladně, aby jednoznačně a veřejně vyjádřily svůj postoj ke skutečnosti, že ve vedení města je uživatel drog, navíc s odpovědností za rozvoj města.

 

Mgr. Milan Volf

Předseda, Volba pro Kladno